Ur utbildnings- och arbetslivsperspektiv behandlas andraspråksutveckling i relation till språkbruk och textvärldar i skola och utbildning. Specialiserat språkbruk och skolans språkliga praktiker beskrivs ur ett genreperspektiv. Ur samhällsperspektiv behandlas bland annat språkideologi, språkattityder och språkpolitik i relation till bilitteracitet.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet

 • Kurskod: US9203
 • Kursen ges av: Institutionen för språkdidaktik (ISD)
 • Studievägledning: Avdelningen för externa kontakter
  ulv@su.se / 08-1207 6535 (må, to 10–12)
 • Studentexpedition: sva@su.se / 08-1207 6649
 • Kursansvarig lärare: Christina Hedman, ISD
  christina.hedman@isd.su.se / 08-1207 6690
   

Kursplan

Kursplan US9203 (231 Kb)
 

Schema, litteratur och kursinformation

Se ordinarie kurssida:
SVAII: Litteracitet och lärande