Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet

  • Kurskod: NS165U
  • Kursen ges av: Institutionen för svenska och flerspråkighet
  • Studentexpedition: sva@su.se / 08-16 11 96 
  • Studievägledning inom programmet: Avdelningen för externa kontakter:
    ulv@su.se / 08-1207 6535 (må, to 10-12) 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

 

Kursplan

Kursplan NS165U (225 Kb)

 

Schema, litteratur och betygskriterier

Se ordinarie kurssida, Svenska som andraspråk:
SVAII: Svenskans uttal i ett inlärningsperspektiv