• Kurskod: NS145U

Kursplan

Kursplan NS145U (ULV) (168 Kb)

 

Schema, litteratur och betygskriterier

Se ordinarie kurssida, Svenska som andraspråk:
SVAIII: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk, 7,5 hp