Examensarbetet omfattar planering, genomförande och rapportering samt respondering av det egna arbetet och opposition på ett annat uppsatsarbete. Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet

  • Kurskod: CT9303
  • Kursen ges av: Centrum för tvåspråkighetsforskning
  • Kursadministration och studievägledning inom kursen: sva@su.se / 08-16 11 96
  • Studievägledning inom programmet: Avdelningen för externa kontakter
  • ulv@su.se / 08-1207 6535 (må, to 10-12)

Kursplan

Kursplan CT9303 (168 Kb)

 

Schema, betygskriterier och litteratur

Se ordinarie kurssida:
SVAIII: Kandidatkurs i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet