Examensarbetet omfattar planering, genomförande och rapportering samt försvar av det egna arbetet samt opposition på ett annat uppsatsarbete. Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Uppsatsämne väljs i samråd med handledare.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet

 • Kurskod: US9313
 • Kursen ges av: Institutionen för språkdidaktik (ISD)
 • Studievägledning: Avdelningen för externa kontakter
  ulv@su.se / 08-1207 6535 (må, to 10–12)
 • Studentexpedition: sva@su.se / 08-1207 6649
 • Kursansvarig lärare: Christina Hedman, ISD
  christina.hedman@isd.su.se / 08-1207 6690
   

Kursplan

Kursplan US9313 (165 Kb)
 

Schema, litteratur och kursinformation

Se ordinarie kurssida:
SVAIII: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs