ULV

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. ULV
  7. SVAIII: Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk, självständigt arbete, 15 hp (ULV)

SVAIII: Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk, självständigt arbete, 15 hp (ULV)

Kursen utgör ett självständigt arbete inom ämnet svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk. Inom denna inriktning finns t.ex. möjlighet att studera språkanvändning i olika situationer, exempelvis texter och samtal i skola, högre utbildning, samhälle och arbetsliv; språkpolitik och samspelet mellan språk och samhälle samt testning och bedömning av språkfärdighet. Arbetet omfattar planering, genomförande, rapportering och försvar av det egna arbetet samt opposition på en annan students arbete.

Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Ämnet för det självständiga arbetet väljs i samråd med handledaren.

Kurskod: NS150U

 

Kursplan

Kursplan NS150U (164 Kb)

 

Schema, litteratur och betygskriterier

Se ordinarie kurssida, Svenska som andraspråk:
SVAIII: Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk – kandidatkurs, 15 hp

Bokmärk och dela Tipsa
Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.