ULV

ULV - Utländska lärares vidareutbildning

Lärare som undervisar

Kurser i svenska som andraspråk inom ULV-projektet vid Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet. Här hittar du som är antagen till ULV-projektet vid Stockholms universitet kursplaner m.m. för de kurser i svenska som andraspråk som kan ingå i din individuella studiegång. Kursplaner upprättas efter överenskommelse med samordnaren i ULV-projektet.

ULV = Utländska lärares vidareutbildning

Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.