Lärare som undervisar
Foto: Niklas Björling

 

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gym, 7,5 hp

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gymnasieskolan, 7,5 hp. En introduktionskurs i svenska som andraspråk som vänder sig till alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i. Kursen ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag.

 

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen, 7,5 hp

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk inom vuxenutbildning, 7,5 hp. En introduktionskurs i svenska som andraspråk som vänder sig till alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i. Kursen ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag.