VAL

VAL - Vidareutbildning av lärare som saknar examen

Lärare och elever

Kurser i svenska som andraspråk inom VAL-projektet vid Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet. Här hittar du som är antagen till VAL-projektet vid Stockholms universitet kursplaner m.m. för de kurser i svenska som andraspråk som kan ingå i din individuella studiegång. Kursplaner upprättas efter överenskommelse med samordnaren i VAL-projektet.

VAL = Vidareutbildning av lärare som saknar examen

Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.