Våra utbildningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
Foto: Pangea Design
Foto: Viktor Gårdsäter

Kurspaket I - III

Du kan läsa upp till 90 hp svenska som andraspråk på grundnivå inom våra tre kurspaket. Kurspaketen bygger på varandra och du börjar med kurspaket I för att sedan fortsätta med kurspaket II och III. Varje kurspaket består av tre till fyra kurser.

Foto: Viktor Gårdsäter

Avancerad nivå

På avancerad nivå kan du antingen läsa en tvåårig masterutbildning eller fristående kurser.

Foto: Niklas Björling

Lärarprogram

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk vid Stockholms universitet leder till lärarexamen på avancerad nivå och omfattar 270-330 hp.

Två studenter sitter och samtalar

Lärarlyftet II

Kurserna riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i svenska som andraspråk utan att vara ämnesbehörig.

Lärare som undervisar. Foto: Niklas Björling

Uppdragsutbildningar

På uppdrag av Skolverket ger vi uppdragsutbildning i svenska som andraspråk. Höstterminen 2021 erbjuds två kurser om bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, som riktar sig till sva-, svensk- och speciallärare.

Lärare som undervisar

Utländska lärares vidareutbildning

Har du en utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige? Då kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Lärare och elever

Vidareutbuildning av lärare som saknar lärarexamen

Är du verksam lärare men saknar lärarexamen? Genom kompletterande studier kan du nå den behörighet du saknar.

Studerande person. Foto: Niklas Björling

Övriga kurser

Våra kortare kurser i svenska som andraspråk är för dig som vill fortbilda dig i ämnet ur olika aspekter som bedömning och arbetslivsinriktad språkundervisning.

Grön bakgrund med texten "Vem vänder sig kurserna till?"
Blå bakgrund med texten "Vem får undervisa i svenska som andraspråk?"

Kontakt

Kontakta våra studievägledare och utbildningsadministratörer om du vill ha vägledning, mer information om kurser eller hjälp med t.ex. registrering, tillgodoräknande, dispens, med mera.