Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Doktorand i tvåspråkighet. Sök senast 15/10

Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandanställning i tvåspråkighet med inriktning mot psykolingvistiska/språkstrukturella/neurokognitiva aspekter. Den idealiska kandidaten har forskningsintressen som går i linje med de forskningsområden och metoder som representerar Centrets expertis (inom psyko-/neurolingvistiska perspektiv på andraspråksinlärning och två-/flerspråkighet).

Pratbubblor och Norges flagga Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos

Besøk til norskundervisninga ht -19

Denne høsten vil norskundervisninga på Stockholms Universitet få besøk av Snorre Karkkonen Svensson og Else Berit Molde som begge vil delta i nettundervisninga på Norska Baskurs 1. Dette er andre gang de to møter studenter ved SU som vil lære norsk.

Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

STINT-projekt: Transnational Professionals in Higher Education and in Research (Stockholm–Melbourne)

Universitetslektor Gunlög Sundberg har fått medel för utbyte med The University of Melbourne om transnationella akademiker inom kompletterande högre utbildning i Australien och Sverige (2019–2020). Projektet har namnet Transnational Professionals in Higher Education and in Research: sharing the Australian and Swedish experience of language assessment of an internationalized work force of regulated professions.

Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/

Online-lexikon över medeltida nordiska lagar är publicerad

Online-lexikonet The Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) är ett flerspråkigt referensverk skapat för att göra medeltida lagar mer tillgängliga för en engelsktalande publik. Det är avsett att fungera som ett generellt lexikon över medeltida nordisk juridisk terminologi som användes före de nationella lagarna.

Omslag Sveriges språkflora. Mörkgrön bakgrund, olika språkliga tecken i starka färger

Vad vet du om Sveriges rika språkflora?

Det talas många språk i Sverige i dag, men de flesta av oss vet nästan inget om merparten av dem. Kan man se skillnad på arabiska och persiska? Åt vilket håll skrivs somaliska? Var talar man (ny)arameiska? Talas samma teckenspråk överallt i världen? Morena Azbel Schmidt och Sofia Malmgård. är författarna till boken "Sveriges språkflora: Handbok för ett flerspråkigt samhälle".