Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Two happy male students. Photo: Niklas Björling

En lyckad start på terminen

Inför dina studier behöver du aktivera ditt universitetskonto för att komma åt läroplattformen Athena (eller Mondo), låna på biblioteket, skriva ut och kopiera med mera. Du vill säkert ha tillgång till det trådlösa nätverket, och kan behöva IT-hjälp. På universitetets centrala webbplats finns information om hur du snabbt och smidigt ska komma igång med dina studier.

Ladok

Webbregistrering VT20

Länken leder till en sida på institutionens huvudwebbplats.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Ekonomihandläggare. Sök senast 3/2

Arbetsuppgifterna innebär löpande ekonomiarbete, såsom leverantörsreskontra, kundreskontra, utbetalningar, omföringar och registrering av bokföringsorder, avstämningar, internfakturering etc. Det innebär också upprättande av budget vid ansökan om forskningsmedel, liksom uppföljning och redovisning av externa och interna projekt, andra administrativa arbetsuppgifter samt att vara ett stöd för forskare under projektperioden.

Flagga/Banner Mozambique

VR-projekt "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" får 4 milj. kr

Projektet "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" tilldelas 4.152.818 SEK från Vetenskapsrådet (VR). Projektet har som syfte att bidra till en förbättring av modersmålsundervisning i afrikanska språk i mozambikanska skolar och i förlängningen tillförsäkra en flerspåkig utveckling. Projektledare är professor Christopher Stroud, Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Nya ord i språket – språkaktivistiska trakasserier eller effektiva verktyg?

Å ena sidan ”trakasserier från språkaktivister”, å andra sidan ”språklig förändring med ideologiska förtecken”. Å ena sidan språkforskaren Lars Melin, som anser att förbud mot vissa ord i praktiken inte löser olösliga problem, å andra sidan åtta språkforskare som forskar om inkludering, exkludering och diskriminering och anser att språket är ett effektivt verktyg för att förändra normer i samhället.

Gunilla Almström Persson. Foto: Privat

Konstens klichéer – balansgång mellan slitna grepp och nödvändiga symboler

Klichéer i litteratur, musik eller konst – handlar det bara om slitna och uttjänta grepp, eller är det nödvändiga symboler för att vi ska förstå varann? Lyssna på P1 Kultur där retoriklärare Gunilla Almström Persson bidrar med ett språkvetenskapligt perspektiv.