Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Somaliska flaggan

”Äldre” blev ”odugliga” – nu ska myndigheters översättningar bli bättre

I information på somaliska från Folkhälsomyndigheten i fjol översättes ”äldre” med ”slitna” eller ”odugliga”. Enligt översättaren Ida Gure är felaktigheter vanligt. Nu införs stängare kontroller av myndigheternas information. ”Ingen kollar om översättningen är bra, om det är rätt eller begripligt, vissa texter går inte ens att förstå”, säger Ida Gure som är Sveriges enda auktoriserade översättare till somaliska.

Elin Svahn. Foto: privat

Tillbaka till framtiden. SFÖ, Sveriges facköversättarförenings årliga konferens 23/4

Elin Svahn vid TÖI, är Sveriges första filosofie doktor i översättningsvetenskap. Hon har i sin avhandling främst ägnat sig åt översättarkollektivets yrkesbild och status i samhället. På konferensen kommer hon att prata om sin avhandling, sin vidare forskning och om den mer vetenskapliga synen på översättningsyrket.

Bokomslag. En katt tittar ut genom en kattllucka i en dörr på en katt som sitter framför dörren.

Humanvetenskapernas verkningar. Ny bok om universiteten och deras kunskap

I diskussionen om hur universitet och högskolor bättre kan möta vår tids stora utmaningar har samhällsvetenskap och humaniora börjat ta allt större plats. Det beror inte minst på att en ny forskningspolitisk linje håller på att ta form, där humanvetenskaperna tillmäts större vikt än tidigare. I en ny antologi med docent Linus Salö som redaktör, bidrar forskare från olika universitet med kapitel utifrån olika forskningsinriktningar.

Sofia Pereswetoff-Morath målar i runor på runsten med rödfärg. Foto: Magnus Källström

Postdocprojekt: Hur länge får man heta Botvid? (2020–2022)

Hur länge får man heta Botvid? Forngutniskt personnamnskick i gotländskt epigrafiskt material från 750 till 1500-tal. Ett postdocprojekt som leds av Sofia Pereswetoff-Morath.

Citat från bild i tidningen.

För många snirklar gör snacket luddigt

På frågan vad som är mest utmanande på jobbet är det inte alls ovanligt att arbetsterapeuter svarar kommunikation. Varför är det så svårt att prata med varandra – utan att krångla till det? Catrin Norrby, professor i nordiska språk, ger sin syn på saken i tidningen Arbetsterapeuten.

Man ser ryggen av två studenter som pratar över disk med en bibliotekarie på SU. Foto: Niklas Björli

”Presentera sig med namn är väl hövligt?”

Hövligheten i användandet av namn besvaras inte i brevskrivarens möten med granne, optiker, bibliotekarie eller buss­chaufför. Svenska Dagbladets etikett­expert reder ut vad som gäller med hjälp av bland annat språkforskaren Catrin Norrby.

glada unga människor står på rad. En glad kvinna i mitten tittar på en av de andra.

Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS)

Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS) är en satsning initierad av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) för att arbeta med metodutveckling gällande samövningar mellan TÖI:s tolkstudenter och studenter på andra akademiska yrkesutbildningar.

VT21 / Spring21

Både distans- och campusundervisning vid institutionen våren och sommaren 2021. FAQ

Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) sker under vårterminen respektive sommarterminen 2021 mestadels online. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Institutionens information om distansundervisning:
Mestadels distansundervisning vid institutionen hösten 2020

Sittande människor fotade bakifrån. En talare långt bort. Foto: kasto80, MostPhotos

Konferenser på gång