Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Student sitter i fönstersmyg med laptop i knät. Foto: Niklas Björling

Besök oss på Sacos digitala studentmässa för gymnasister 24–27/11

Saco studentmässa är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för personer som ska välja eftergymnasial utbildning. Studievägledare från oss kommer att vara tillgängliga online.

Omslag avhandling

Disputation online i tvåspråkighet 14/12. Gunnar Norrman: Age and Constraints on Language Learning

Gunnar Norrman försvarar sin doktorsavhandling i tvåspråkighet: Age and Constraints on Language Learning: First Language Retention and Second Language Acquisition in International Adoptees. Disputationen kommer att ske online i Zoom.

 Statsiktikdiagram tilltalsnamn kvinnor 1920 skärmdump från youtubefilm

Populära svenska och norska förnamn under 100 år

Vilka förnamn respektive tilltalsnamn har varit populärast de senaste hundra åren? Se filmklipp med hur namnen dansar fram under ett sekel. Du kan lära dig mer om personnamn på kursen Personnamn i historien.

Megafon med ett coronavirus i tratten. Foto: Lumination/MostPhotos

Kommunikation på liv och död i pandemins tid

Är det verkligen möjligt att utforma information så att människor ändrar sitt beteende för att hålla sig själva och andra friska? Är det viktigast att få ut information snabbt eller att den anpassas till många olika språk och funktionshinder? Workshop med centrala myndigheter ska leda till nya forskningsprojekt.

Amerikanska falggan med en mikrofon framför. Foto: John Powell/MostPhotos

Debattinlägg: ”En ny typ av politiskt språk fortsätter även utan Trump. Också i Sverige.”

Vi måste alla lära oss att se det konkreta språkbrukets glidningar, skriver Gunilla Almström Persson, filosofie doktor i svenska och retorik. Debattinlägg i Sydsvenskan.

Trump Biden amerikanska flaggan som två mnytnävar mot varandra. Foto: Aliaksandr Barysenka, MostPhot

Retoriken i politiken: Trump vs Biden

Grunden i moderna demokratier är att olika perspektiv och argument stöts mot varandra. Donald Trump för fram sakfrågor i form av slogans som "Build that wall", och Joe Biden utgår från urval av siffror och enstaka bilder av det amerikanska samhället. De båda presidentkandidaterna arbetar med vitt skild retorik i kampanjerna inför den amerikanska valet den 3 november. Språkforskare och retoriklärare Gunilla Almström Persson kommenterar i tv4:s "USA-valet 2020".

Fonetiska tonhöjdskurvor ritade på en griffeltavla av Tomas Riad. Skärmdump från UR-filmen.

Språkmelodin avgörs av dialekt och känslomässigt läge

Vad händer om vi tar bort orden och grammatiken ur språket och bara lyssnar på det som är kvar, alltså själva ljudet? Då kommer vi att kunna urskilja språkmelodier, eller tonkurvor, som varierar mellan talare beroende på känslomässigt läge, talvanor och dialekter. Tomas Riad förklarar hur den fonetiska tonhöjden fungerar och vad som utmärker till exempel den göteborgska, skånska eller norska språkmelodin.

Utländska studenter vid SU på Orientation Day. Foto: Niklas Björling

Kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk examen – digital seminarieserie, nr 1

Den inplanerade heldagskonferensen på temat: ”Språkets betydelse för högre studier och yrkesutövande” har flyttats fram till våren 2021. Istället anordnas en digital förmiddag för personer som arbetar på svenska lärosäten med kompletterande utbildningar, dvs. inom universitet/högskola.

Tjej på golvet lutad mot soffa m. dator i knät och skriver i block på soffbord. Av: LightField

Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2020. FAQ

Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) sker under höstterminen 2020 mestadels online. På campus planerar vi att ha en hel del examination och några undervisningstillfällen. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Institutionens information om distansundervisning:
Mestadels distansundervisning vid institutionen hösten 2020