Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Coronavirus

Institutionen är låst tills vidare och distansundervisning gäller

Institutionen för svenska och flerspråkighet är tills vidare låst, på grund av den rådande situationen med Coronaviruset. Detta gäller från och med tisdag eftermiddag den 17 mars. Distansundervisning gäller sedan den 18 mars.

Coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Institutionens information om distansundervisning:
Institutionen är låst tills vidare och distansundervisning gäller

Omslag doktorsavhandling: ljusblå olivkvist

Disputation i nordiska språk online 17/4. Stefan Norrthon: Teaterrepetitionens interaktion

Stefan Norrthon försvarar sin doktorsavhandling i nordiska språk: "Teaterrepetitionens interaktion. Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning". Disputationen kommer att ske online.

Kathrin Kaufhold

Ord och terminologi är lätt att lära sig – men hur får man det till ett språk?

Att lära sig att kommunicera på ett nytt språk i professionella sammanhang kan innebära en stor utmaning – inte minst i akademiska sammanhang. Det vet Kathrin Kaufhold, lektor och forskare i lingvistik på Stockholms universitet, som själv använder mestadels engelska men också svenska som arbetsspråk.

Penna som bockar i ruta. Illustration: brux, MostPhotos

Hög kvalitet på ämneslärarutbildningen i svenska vid SU

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har bl.a. utvärderat ämneslärarutbildningarna i svenska vid Stockholms universitet (SU), dels arbete i grundskolans årskurs 7–9 och dels arbete i gymnasieskolan. Utbildningarna fick omdömet hög kvalitet.

Sittande människor fotade bakifrån. En talare långt bort. Foto: kasto80, MostPhotos

Konferenser på gång 2020