Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet SISOFS – nästa möte 10/12

Välkommen till en studentrådsträff för dig student som är intresserad av att bli medlem i studentrådet SISOFS. Under träffen kommer studiebevakare vid humanistiska fakulteten, Jessika Rogeland, presentera studentinflytandet och svara på frågor. Vi kommer även utse en styrelse och representanter till institutionsstyrelsen, humanistiska fakultetsrådet och nätverket. Du behöver anmäla dig till träffen.

Tre personer i samtal. Foto: Aleksandr Davydov, MostPhotos

Vård utan tolk kan bli dyrt i längden

Om läkare och patient inte förstår varandra får läkaren svårt att utföra sitt arbete. Professionell tolkning har stor betydelse för folkhälsan och är därför ett samhällsintresse, slår en rapport fast.

Nathan Young. Foto privat

Benim är vårt nya jag

Ett nytt pronomen har dykt upp i svenskan. Benim, som används i stället för jag eller mig, är hårdvaluta i förorten. Nathan Young skriver i Språktidningen.

Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.

Translanguaging är att representera ungas vardag

Translanguaging handlar inte om att använda flera språk tillsammans hela tiden, utan om att man som talare kan avgöra när man kan använda ett visst språk och när man kan använda språken tillsammans på ett mer integrerat sätt. Det säger Carla Jonsson, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Bokomslag Finlands karta:  Finländsk svenska från medeltid till 1860

Hur sku’ du skriva den här rubriken?

Den som intresserar sig för det svenska språkets utveckling har mycket att hämta i ett nyligen utgivet tvåbandsverk om den finländska svenskans historia. Där blir det tydligt att det vi säger och skriver i hög grad är en samhällelig fråga, enligt Olle Josephson, professor emeritus i nordiska språk.