Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Jan-Ola Östman. Foto: Pia Nordin

Olle Josephson-seminariet. Jan-Ola Östman: Språkforskning och ansvar 21/3

Språkforskning och ansvar. Om parallellspråkighet och om immigration till landsbygden. Jan-Ola Östman är professor emeritus i nordiska språk vid Helsingfors universitet.

Karina Brehm om svenskundervisning i Tyskland 21/3

Karina Brehm, Department Germanistik und Komparatistik, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, Tyskland. Karina Brehm kommer att berätta om svenskundervisning i Tyskland i allmänhet och om undervisningen i Erlangen i synnerhet.

Alexandra Petrulevich.

Profilseminarium: Namn. Med Alexandra Petrulevich m.fl. 27/3

Temat namn kan approcheras från en rad olika vetenskapliga perspektiv. Vilka historiska och samhälleliga faktorer påverkar namnval? Hur påverkar personnamn eller ortsnamn identiteten hos människor? Får man egentligen heta vad som helst? Vem bestämmer vad man (eller en ort) får heta och enligt vilka kriterier?

Mellanstadieelever sitter på golvet i ett bibliotek och läser

Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet

I tider av nationalistisk populism och hot om att resa murar är det viktigt att värna flerspråkigheten – och att fira den internationella modersmålsdagen, skriver sex forskare vid universiteten i Karlstad och Stockholm. Artikel i Lärartidningen.

The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song

Following a successful conference in Helsinki in May 2016, we now invite you to Stockholm for the next installment of the NordMetrik conference series. The conference will be co-organised by Stockholm University and the Swedish Academy.