Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Håll avstånd 2 meter. Keep ypur distance 6 feet.
  Fyra miniatyrcyklar på rad cyklar åt vänster. Foto: Anton Nita, MostPhotos

  Höstcykling för medarbetare vid SU 23/10

  Varmt välkommen på höstens cykelpromenader och -utflykter för medarbetare vid SU! Tänk på att du behöver föranmäla dig.

  Akademiledamoten Tomas Riad, professor i nordiska språk, håller tal i Börssalen vid utdelning av Svenska Akademiens svensklärarpris 2021. Skärmdump från Svenska Akademiens YouTube-sändning.

  Se utdelningen av Svenska Akademiens svensklärarpris och bibliotekariepris

  Prisceremoni med årets mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris och Svenska Akademiens bibliotekariepris. Medverkan av bland annat akademiledamoten Tomas Riad, professor i nordiska språk.

  Förskolebarn sitter på golvet med pedagog och leker. Foto: Arne Trautmann, Mostphotos.

  Vikten av språkutveckling i förskolan

  Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

  Asiatiskt barn som ler lite spjuveraktigt. Foto: khunaspix, MostPhotos

  Små spår av språk

  Det går fort när adopterade barn tappar sitt första språk. Men små rester finns kvar i hjärnan. Intervju i Språktidningen med forskarna Niclas Abrahamsson och Gunnar Norrman vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

  Elin Svahn. Foto: privat

  Elin Svahn: Språkdräkten som aldrig blir gammal? 28/10

  Elin Svahn, universitetslektor vid Tolk- och översättarinstitutet, deltar med föredraget "Språkdräkten som aldrig blir gammal? Uteblivna nyöversättningar från 1900-talets mitt och framåt" i Svenska litteratursällskapets höstmöte, som har översättning som tema.

  Juristernas hus (The Lawyers' House). Photo: Agneta Hollström

  Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen. Symposium 17/12

  Symposiet ges på engelska: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium. On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021).

  Johan Brandtler till vänster håller i två böcker och Mikael Kalm till höger. Foto: Catrin Norrby

  Ny bok: Nyanser av grammatik. Gränser, mångfald, fördjupning

  Hur många ordklasser finns det, egentligen? Hur kan man skilja mellan adverb och adjektiv, eller huvudverb och hjälpverb? Och hur gör man med konstruktioner som förekommer i vardagligt språk? Nyanser av grammatik är avsedd för universitetskurser i svenska och nordiska språk samt för ämneslärarutbildning i svenska.

  HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

  Välkommen till höstterminen 2021 (HT21)

  Du hittar viktig och användbar information inför terminsstarten på institutionens gemensamma sida Utbildning > Ny student och Under utbildningen, med flera.

  HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2021. FAQ

  Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) kommer fortsätta att ges mestadels online under första halvan av höstterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.