Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Sommarblomster. Foto: Frugan, MostPhotos

Sommartider

Institutionen (plan D3–6) kommer att hålla sommarstängt (låst) fredag 19 juni – söndag 9 augusti. Vi fortsätter dock att ha låst även övriga tider p.g.a. coronapandemin, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Studievägledare, studentexpeditioner och kursadministratörer har särskilda telefontider under sommaren, även efter 9 augusti.

Astrid Söderbergh Widding

Studenthälsning från rektor Astrid Söderbergh Widding

Jag är oerhört imponerad över hur flexibla ni studenter har varit, hur ni har anpassat er till de helt nya förutsättningarna för era studier, och vilket tålamod ni har haft till exempel när tekniken har strulat.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Ekonomihandläggare. Sök senast 17/6

Arbetet som ekonomihandläggare innebär bland annat löpande ekonomiarbete, att vara ett stöd till forskare och lärare genom upprättande av budget vid ansökan om till exempel forsknings- och utvecklingsmedel internt och externt och att vara ett stöd till institutionens ekonomiansvariga i institutionens budget- och bokslutsarbete.

Omslagsforot: Birgitta i Risinge Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museer

Heliga Birgittas pilgrimsresa till det Heliga landet

Roger Andersson, professor i nordiska språk, berättar om den heliga Birgittas pilgrimsresa till det heliga landet. Det ingår i en seminarieserie från Forum Axess om Svenskarna och det heliga landet.

Elisabeth Geiger Poignant. Foto: Pia Nordin

Samarbete nyckeln till ett lyckat tolkat samtal

Hur effektivt ett samtal tolkas beror inte bara på tolkens skicklighet, utan även på förarbetet inför samtalet och samarbetet mellan alla inblandade parter. Det visas i en ny avhandling inom översättningsvetenskap av forskaren Elisabeth Geiger Poignant.

Yvonne Lindqvist

Yvonne Lindqvist har befordrats till professor

Yvonne Lindqvist, Tolk- och översättarinstitutet, har befordrats till professor. Hon forskar om översättningssociologi.

Julia Forsberg.  Foto: Daniel Briander

Projektmedel från Erik Wellanders fond: Uttal, språkideologi och språknormer hos elever [...]

Julia Backelin Forsberg har tilldelats 31.500 kr från Erik Wellanders fond till projektet Uttal, språkideologi och språknormer hos elever med svenska som första- eller andraspråk.

Datorskräm med många uppkopplade personer. Foto: Aleksandr Davydov, MostPhotos

Fem tips för distansmöten: Förbered noga och ha en plan B

Mycket tid kan gå åt när man ska starta ett distansmöte. Man får inte kontakt med alla, man börjar diskutera alternativa mötesformer och ordföranden blir splittrad när hen måste hantera teknik samtidigt som mötets tema.

Tjej på golvet lutad mot soffa m. dator i knät och skriver i block på soffbord. Av: LightField

Vi har gått över till distansundervisning och institutionen är låst

Stockholms universitet har sedan den 18 mars 2020 övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Därför kan du tills vidare inte besöka studievägledare och studentexpeditioner vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Institutionens information om distansundervisning:
Institutionen är låst tills vidare och distansundervisning gäller

Sittande människor fotade bakifrån. En talare långt bort. Foto: kasto80, MostPhotos

Konferenser på gång