A-Ö

A-Ö

A

Upp

D

Upp

E

Upp

F

Upp

H

Upp

I

Upp

J

Upp

K

Upp

L

Upp

M

Upp

N

Upp

O

Upp

P

Upp

S

Upp

T

Upp

U

Upp

V

Upp
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.