ASLA 2022

ASLA

ASLA 2022

Det nationella symposiet för ALSA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, med temat Språk i praktiken – i en föränderlig värld, hölls vid Stockholms universitet den 78 april 2022. Utöver sessionspresentationer innehöll symposiet tre plenarföredrag och tre panelsamtal, på svenska, danska, norska och engelska. Tack till alla som deltog!

Konferensvolym

Just nu pågår arbetet med symposiets konferensvolym. Du som presenterade under ASLA:s symposium på temat Språk i praktiken – i en föränderlig värld vid Stockholms universitet den 7–8 april 2022 är välkommen att skicka in bidrag.

Organisationskommitté

Symposiet organiseras av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, och är ett samarbete mellan Centrum för tvåspråkighetsforskning, Nordiska språk, Svenska som främmande språk samt Tolk- och översättarinstitutet.

Organisationskommitté

Gunlög Sundberg | Helena Bani-Shoraka | Klara Skogmyr Marian | Maria Rydell | Marie Nelson | Mårten Michanek | Susan Sayehli

ASLA

Om ASLA

ASLA står för den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association suédoise de linguistique appliquée).

ASLA är den svenska avdelningen av internationella AILA (Association internationale de linguistique appliquée). ASLA har till uppgift att främja forskning kring praktiska problem med anknytning till språk, förmedla kontakt mellan språkforskare i Sverige och andra länder, och rekrytera till de forskningsnätverk som AILA organiserar.

ASLA 2022 startsida
ASLA 2022 In English

Kontakt ASLA 2022