ASLA 2022

ASLA

ASLA 2022

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 78 april 2022 vid Stockholms universitet.

Temat är Språk i praktiken – i en föränderlig värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller symposiet fyra plenarföredrag och ett panelsamtal.

Konferensens språk är svenska, danska, norska och engelska.

Vi hoppas kunna hålla konferensen på plats. Med hänsyn till rådande omständigheter med Covid-19 förbereder vi dock för alternativa organisationsformer och möjlighet till digitalt deltagande. Mer information om detta kommer framöver.

Konferenssidan är under uppbyggnad och mer information kommer.

Viktiga datum

  • 3 september 2021: Systemet för inlämning av abstracts öppnar (fredag).
  • 7 november 2021: Sista dag för inlämning av abstract (söndag).
  • 17 december 2021: Besked om antaget abstract (fredag).
  • 7 januari 2022: Registrering öppnar.
  • 4 mars 2022: Sista anmälan.
  • 78 april 2022: ASLA-symposium.

Organisation

Organisationskommitté

Symposiet organiseras av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, och är ett samarbete mellan Centrum för tvåspråkighetsforskning, Nordiska språk, Svenska som främmande språk samt Tolk- och översättarinstitutet.

Organisationskommitté

ASLA

Om ASLA

ASLA står för den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association suédoise de linguistique appliquée).

ASLA är den svenska avdelningen av internationella AILA (Association internationale de linguistique appliquée). ASLA har till uppgift att främja forskning kring praktiska problem med anknytning till språk, förmedla kontakt mellan språkforskare i Sverige och andra länder, och rekrytera till de forskningsnätverk som AILA organiserar.