Plenartalare

Plenartalare


Professor Sabine Braun, School of Literature and Languages, University of Surrey, Great Britain

Sabine Braun är föreståndare för The Centre for Translation Studies, Associate Dean of Research och pionjär när det gäller att studera hur digitala lösningar påverkar villkoren för att tolka och för att kommunicera via tolk. Hon har t.ex. lett flera europeiska samarbetsprojekt som syftat till att kartlägga och undersöka tolkning i domstolsförhandlingar via videolänk. Technology-assisted methods, modalities and socio-technological practices of translation and interpreting, especially: Interpreting technologies; Video-mediated interpreting; Intersemiotic and audiovisual translation; Audio description; Corpus-based interpreting studies


Lektor Martha Sif Karrebæk, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet, Danmark

Martha Sif Karrebæk leder just nu ett projekt om tolkning i offentlig sektor i Danmark. Innan dess drev hon ett stort projekt om modersmålsundervisning inom dansk grundskola. Andra teman för hennes forskning är språklig diversitet, flerspråkighet och språkideologi, lingvistisk etnografi samt språk och mat: ”herunder forståelsen af mad som 'bornholmsk' eller 'dansk', og de sproglige aspekter af opfindelsen af madkultur, madpraksisser og madforståelser i kommercielle sammenhæng”.


Professor Jonas Granfeldt, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Jonas Granfeldt arbetar med tillämpad fransk språkvetenskap med inriktning på språkinlärning. Han är koordinator för LAMiNATE (Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching), en forskningsplattform för (multimodal) språkinlärning, flerspråkighet, språkundervisning och språktestning och bedömning. Senaste projekt: Muntlig språkfärdighet i främmande språk - en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext; samt On the phonology-morphosyntax interface in child and adult learners of French.


Docent Eric Pakulak, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Eric Pakulak är föreståndare för Brain Development Lab, University of Oregon, USA. Hans forskning handlar om “the plasticity of neurobiological systems important for language, attention, and self-regulation, and the effects of early adversity and early training programs on these systems and related behaviors”. För nuvarande fokuserar han på “the development, refinement, and implementation of evidence-based training programs that simultaneously target at-risk children and their parents (two-generation approaches)”.