• Schema
    Ht= hösttermin (autumn semester), Vt = vårtermin (spring semester), Grupp = group, Kursstart = course start
  • Kurskod/course code: Course 1/NS0001, course 2/NS0002, course 3/NS0003, course 4/NS0004, course 5/NS0005, Oral interaction in Swedish for Academic Purposes/NS0006

Genvägar/shortcuts

Course 1 / Course 2 / Course 3 / Course 4 / Course 5 / Oral interaction

  • OBS! Scheman är preliminära och kan ändras ända fram till kursstart.
  • NOTE! Schedules are preliminary and may be changed up to course start.

 

Course 1

 

Vt -18

Kursstart i januari/course start in January:

1. Vt -18 Schema NS0001 Grupp 1.1 (Peter Lundkvist). Kursstart 29 jan.

2. Vt -18 Schema NS0001 Grupp 1.2 (). Kursstart

Kursstart i mars/course start in March :

3. Vt -18 Schema NS0001 Grupp 1.3 (Anders Eklund). Kursstart 27 mars.

Upp

 

Course 2

Vt -18

Kursstart i januari/februari:

1. –

2. Vt -18 Schema NS0002 Grupp 2.2 (Caroline Donoso Villela). Kursstart 31 jan.

3. Vt -18 Schema NS0002 Grupp 2.3 (Lili Schmidt). Kursstart 30 jan.

4. Vt -18 Schema NS0002 Grupp 2.4 (Yolanda Orhamn). Kursstart 29 jan.

 

Kursstart i mars

5. Vt -18 Schema NS0002 Grupp 2.5 (Carolina Donoso Villela). Kursstart 19 mars.

6. Vt -18 Schema NS0002 Grupp 2.6 (Irina Reshetyuk). Kursstart 22 mars.

7. Vt -18 Schema NS0002 Grupp 2.7 (Lina Heinold Johansson). Kursstart 21 mars.

8. Vt -18 Schema NS0002 Grupp 2.8 (Madeleine Appelgren). Kursstart 22 mars.

9. –

10. Vt -18 Schema NS0002 Grupp 2.10 (Zhiyin Zhang). Kursstart 21 mars.

Upp

 

Course 3

Vt -18

Kursstart i januari/februari:

1. Vt -18 Schema NS0003 Grupp 3.1 (Madeleine Appelgren). Kursstart 29 jan.

2. Vt -18 Schema NS0003 Grupp 3.2 (Lina Heinold Johansson). Kursstart 1 feb.

3. Vt -18 Schema NS0003 Grupp 3.3 (Erkan Ellek). Kursstart 30 jan.

4. Vt -18 Schema NS0003 Grupp 3.4 (Zhiyin Zhang). Kursstart 29 jan.

5. Vt -18 Schema NS0003 Grupp 3.5 (Kicka Kostaras). Kursstart 30 jan.

6. Vt -18 Schema NS0003 Grupp 3.6 (Christian Brändh). Kursstart 1 feb.

Upp

 

Course 4

Vt -18

Kursstart i februari:

1. Vt -18 Schema NS0004 Grupp 4.1 (Caroline Lindberg). Kurstart 1 feb.

2. Vt -18 Schema NS0004 Grupp 4.2 (Theres Beswick). Kursstart 30 jan.

3. Vt -18 Schema NS0004 Grupp 4.3 (Kicka Kostaras). Kursstart 29 jan.

Upp

 

Course 5

Vt -18

Kursstart i januari:

Vt -18 Schema NS0005 Grupp 5.1 (Jaana Kolu). Kursstart 30 jan.

Vt -18 Schema NS0005 Grupp 5.2 (Linnea Rutström). Kursstart 30 jan.

Upp

 

Oral interaction in Swedish for Academic Purposes/
Muntlig interaktion på svenska i akademiska sammanhang

Kursstart i januari.

Vt -18 Schema NS0006 (Eva Nobel, Peter Lundkvist) Kursstart 30 jan.

Upp