Short cuts: Södra huset | Geovetenskapens hus | Fakultetsklubben | Börshuset

Links will open in new windows.

Exteriör Södra huset. Foto: Eva Dahlin
Södra huset. Photo: Eva Dahlin
 

Södra huset

(Main Building, University Campus)

  • Coordinates: 59°21'47.9"N 18°03'36.9"E
  • Google Maps: Södra huset
Map Södra huset
Södra huset
 

Top of page

Geovetarhuset. Foto: Orasis
Geovetarhuset. Foto: Orasis

Geovetenskapens hus (Geovetarhuset)

(Geoscience Building, University Campus)

Top of page

 

Fakultetesklubben, Manne Siegbahnhusen. Foto: Eva Dalin
Fakultetesklubben. Photo: Eva Dalin
 

Fakultetsklubben

(Faculty Club)

Map Geovetenskapens hus + Fakultetsklubben
Geovetenskapens hus + Fakultetsklubben
 

Top of page

Börshuset. Foto: Arild Vågen
Börshuset. Photo: Arild Vågen. Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38145877
 

Börshuset

(Swedish Academy Building, Gamla Stan/The Old Town)

  • Coordinates: 59°19'30.6"N 18°04'15.0"E
  • Google Maps: Börshuset
Map Börshuset
Börshuset
 

Top of page