Tisus Sverige (inkl. Stockholm)

  • Delprov 1 i läsfärdighet och delprov 2 skriftlig färdighet ges ofta på förmiddagen och tar ca fyra timmar.
  • Delprov 3 i muntlig färdighet kan ges på eftermiddagen eller dagen efter och tar ca 30 minuter. Tid för det muntliga provet står i kallelsen som vi skickar ut med posten ca tio dagar före provet.

Tisus utland

  • I utlandet görs alla tre delproven under samma dag och tar fyra till sex timmar.

Mer information om de olika delproven:

  1. Reading
  2. Writing
  3. Speaking Proficiency