Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Doktorsavhandlingar i nordiska språk sedan 1936

Filosofie doktorsgrad infördes 1870, och ersattes av filosofie doktorsexamen 1969. Institutionens första doktorsavhandling i nordiska språk lades fram 1936: Om det grammatiska subjektet. En semologisk och morfologisk studie av Isak Wallin.

Publikationer

Institutionens publikationer har vi samlat under en egen avdelning: Publikationer.

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
E-post: cecilia.falk@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, (avhandlingar), verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
E-post: pia.nordin@su.se

Nya avhandlingar

Våra nyutkomna avhandlingar hittar du under Publikationer.

Avhandlingar i databasen DiVA

Sedan 2003 finns våra doktors- och licentiatavhandlingar i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA.

Lite historik

Filosofie doktorsgrad infördes 1870, och ersattes av filosofie doktorsexamen 1969. Institutionen för nordiska språks första doktorsavhandling kom 1936: "Om det grammatsika subjektet. En semologisk och morfologisk studie" av Isak Wallin. 

Medarbetare personal
Högre seminarier och kollokvier
Biblioteket
Forskningsdatabasen
su.se/play

The web talk show Crosstalks

Crosstalks

Leading professors from Swedish top universities discuss global topics live with viewers world wide.

SMDB, Svensk mediadatabas

Söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Där hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler