Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer
Avhandlingar omslag

Doktorsavhandlingar i nordiska språk sedan 1936

Filosofie doktorsgrad infördes 1870, och ersattes av filosofie doktorsexamen 1969. Institutionens första doktorsavhandling i nordiska språk lades fram 1936: Om det grammatiska subjektet. En semologisk och morfologisk studie av Isak Wallin.

Publikationer

Institutionens publikationer har vi samlat under en egen avdelning: Publikationer.

Cecilia Falk. Foto: Pia Nordin

Doktorandkontakt & redaktör skriftserier & avhandlingar

Professor Cecilia Falk

E-post: cecilia.falk@su.se
Rum: D 654 | Tfn: 08-16 23 92

Pia Nordin. Foto: Privat

Redigering & tryckerikontakt: skriftserier, (avhandlingar), verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

E-postpia.nordin@su.se
Rum: D 698 | Tfn: 08-16 31 42

Nya avhandlingar

Våra nyutkomna avhandlingar hittar du under Publikationer.

Avhandlingar i databasen DiVA

Sedan 2003 finns våra doktors- och licentiatavhandlingar i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA.

Lite historik

Filosofie doktorsgrad infördes 1870, och ersattes av filosofie doktorsexamen 1969. Institutionen för nordiska språks första doktorsavhandling kom 1936: "Om det grammatsika subjektet. En semologisk och morfologisk studie" av Isak Wallin. 

Högre seminarier och kollokvier
Bakom bokhyllan
Svensk mediedatabas
Anekdot
SU Play
Crosstalks

FB Svefler

facebook
YouTube