Projektledare: Kristina Svartholm och Brita Bergman (båda på Institutionen för lingvistik)