Projektledare: Inger Eriksson (DoPa)

Projektmedarbetare: Kristina Danielsson (Institutionen för språkdidaktik), Ulla Ekvall