Projektledare: Anna-Malin Karlsson (Södertörns högskola)