Syftet med delstudien är att pröva, granska och utveckla metoder, som både kan öka de anställdas medvetenhet om språk och språkanvändning i olika arbetssituationer och främja socialt inkluderande läroprocesser i arbetsgruppen. Metoden som prövas i delstudien har fokus på den stöttande handledningens funktion som länk mellan språkutbildning (inlärningsrum) och arbetsplats (användningsrum).

Projektledare: Kerstin Sjösvärd, Äldrecentrum

Medarbetare: Gunilla Jansson

Finansieringstid: 2008–2011

Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)