Att snabbt kunna växla språk, och t.ex. vid ett möte kunna hålla en presentation på ett annat språk än planerat, är en kompetens som förutsätts på de svenska arbetsplatser vi undersökt. En annan viktig kompetens är att kunna förutse sekundära läsare av texter, vilket ofta leder till att en text skrivs på engelska trots att de primära läsarna förstår svenska. Digitala medier utmanar gränsen mellan privatliv och arbete i form av t.ex. mejlande utanför kontorstid och delad kalender. Med hjälp av digitala system förväntas alla yrkesgrupper, inklusive höga chefer, utföra uppgifter som tidigare sköttes av administratörer vilket tar tid och kraft. En annan orsak kan vara att bara dessa chefer har de specifika kunskaper som krävs för att hitta, välja och bearbeta relevanta texter för att utföra en viss åtgärd.

Blåsjö, Jonsson & Johansson (2019): Parallella språk och hotad privatsfär. Kommunikation i kommersiella företag. Hållbar utveckling i organisationer. FALF 2019. S. 135136. Book of abstracts.