Publikationer

Publikationer

Cover of Internationa Journal of Bilingualism 2020

Translanguaging and multimodality in workplace texts and writing

Professionals working in international companies in Sweden are expected to speak, read, and write in Swedish and English in their daily work. This article discusses professional writing in different languages. Through the use of methods from linguistic ethnography, we aim to enrich the understanding of workplace literacy by studying writing and texts in multilingual business contexts.

Parallella språk och hotad privatsfär

I en konferenspresentation publicerad på nätet sammanfattas projektets resultat om dels flerspråkighet, dels användning av digitala medier.

Digital kalender

"Put a meeting in my calendar!" The literacy practice of the digital calendar in workplaces

Som många digitala redskap har den digitala, delade kalendern skapats för att ge människor större möjlighet att ordna sin vardag, men den kan också innebära utmaningar. I en delstudie från projektet Professional Communication and Digital Media berättar anställda på olika arbetsplatser om hur de använder – eller försöker undvika att använda – arbetsplatsens kalender.

Omslag till antologin Mångfald, möten och mejl

Mångfald, möten och mejl

Den här boken innehåller dels en forskningsöversikt av sociolingvistisk forskning om arbetslivskommunikation, med fokus på skrivbordsyrken, dels tre kandidatuppsatser om vardaglig kommunikation på tre moderna arbetsplatser. Boken är skriven på svenska, men täcker in både svensk och internationell forskning. Den är lämplig för studenter på grundnivå och forskarnivå, och kan även läsas av alla som är intresserade av hur moderna organisationer arbetar med sin kommunikation.

Omslag Nio-Fem

Fasta regler för fri kommunikation

I dag jobbar många hemma eller på resande fot, och allt färre har ett fast skrivbord. Hur påverkar det förutsättningarna för kommunikationen? Hur ser kommunikationen ut jämfört med arbetsplatser där man fortfarande har eget skrivbord? I den här artikeln tar några språkvetenskapliga forskare från Stockholms universitet upp aktuella fynd från olika forskningsprojekt om kommunikation i arbetslivet.

Doing it all at once. Complex work situations for executives

Som pilotstudier för forskningsprojektet undersökte en grupp kandidatstudenter chefers arbetsvardag på olika företag. På grundval av pilotstudierna utformade forskarna en konferenspresentation och skrev denna “extended abstract” med källhänvisningar till studenterna: Emma Eriksson (nu Legaard), Angie Gravett, Emma Hanuliak, Julia Kennerberg och Julia Kozanecki.

Kontakt ProfCom

Mona Blåsjö
Projektledare och forskare
E-post: mona.blasjo@su.se
Telefon: 08-674 71 86

Carla Jonsson
Forskare
E-post: carla.jonsson@biling.su.se
Telefon: 08-16 14 42

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter från projektet Professional Communication and Digital Media?

Mejla Mona Blåsjö för att prenumerera.