Professional Communication and Digital Media (2016–2019)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt
  6. Professional Communication and Digital Media (2016–2019)
Mona Blåsjö (Foto: Elsa Adrielsson), Carla Jonsson (Foto: Eva Dalin)

Professional Communication and Digital Media (2016–2019)

I ett treårigt projekt undersöks kommunikation på företag med fokus på flerspråkighet, digitala redskap och rörlighet. Studien genomförs i nära samarbete med de företag som deltar och består bland annat av fallstudier av hur arbetsdagar ser ut för chefer.

Vi som arbetar i projektet

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare i projektet.

Konferenser och presentationer

Omslag till antologin Mångfald, möten och mejl

Publikationer

Publikationer från projektet Professional Communication and Digital Media.

Nyhetsbrev mars 2018

Nyhetsbrev

Här hittar du tidigare nyhetsbrev från Professional Communication and Digital Media.

Kontakt ProfCom

Mona Blåsjö
Projektledare och forskare
E-post: mona.blasjo@su.se
Telefon: 08-674 71 86

Carla Jonsson
Forskare
E-post: carla.jonsson@biling.su.se
Telefon: 08-16 14 42

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter från projektet Professional Communication and Digital Media?

Mejla Mona Blåsjö för att prenumerera.