Projektledare: prof. Tomas Riad, f.d. Institutionen för nordiska språk

Medarbetare:

  • fil. dr Annika Johansson, Nederländska avd.,  Institutionen för finska, tyska och baltiska språk
  • fil. dr Jeanna Wennerberg, f.d. Institutionen för nordiska språk
  • dr. Harry Perridon, Institutionen för skandinavistik, Universiteit van Amsterdam.

www.studiotaalwetenschap.nl/taaltrotters (Taaltrotters på engelska)
www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan (Skolverket på svenska)
Publikation Språktrotters

 

Elever blir medvetna om vad språk är och att språk är kul

Huvudsyftet med Taaltrotters är att göra eleverna medvetna om vad språk är och att språk är kul. Materialet tar upp språkets grundläggande aspekter såsom ord- och meningskonstruktion, ljud (uttal) och intonation samt kommunikation. Viktigt i Taaltrotters är jämförelsen mellan språk där både skillnader och likheter tas upp.

Tanken är att Taaltrotters också ska fånga upp den flerspråkiga situation som råder i många klassrum i svenska skolan och införliva den i undervisningen på ett positivt och engagerande sätt.

 

En bok och en cd-rom

Materialet består av en bok och en cd-rom med en interaktiv film som eleverna använder sig av för att lösa diverse uppgifter samt olika spel om språk som eleverna kan spela.

 

Nederländerna, Sverige, Finland och Tyskland

Taaltrotters har utvecklats i Nederländerna av Stichting Studio Taalwetenschap, Amsterdam (2002) och ska nu anpassas till ytterligare tre språkområden: Sverige, Finland och Tyskland.