Foto: Pia Nordin
Foto: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Databaser, föreningar och nätverk

Se även sidorna med länkar till webbplatser med språkrelaterad information:
Databaser, föreningar och nätverk

 

Publikationer i databasen DiVA

Litteratur nedan av författare verksamma vid Stockholms universitet finns oftast i publikationsdatabasen DiVA. Där hittar du mer detaljerad information om verken.

Öppnas i nytt fönster:

Lästips

Vad betyder ordet?

 • Se svenska.se. Sök i tre ordböcker samtidigt: SAOL, SO och SAOB, dvs. Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordbok.
 • Se Lexin. Sök i lexikon på femton minoritetsspråk, som även har bildmaterial och kortare videofilmer.

Hur många språk finns det i världen, vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Språken som talas i Sverige

Hur blir framtidens svenska? Kommer svenskan att finnas kvar?

 • Josephson, Olle. 2007. Språken byts och blandas men det mesta består. I: Språkvård 2007/2. Tillgänglig på Språkrådets webbplats.
 • Josephson, Olle. 2004. Inledning. I: Engelskan i Sverige. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. 89). Stockholm. Norstedts.

Vad finns det för dialekter i Sverige? Vilka är svåra att förstå? Hur många talar dem?

Vad skiljer språket mellan olika samhällsklasser, olika åldrar, män och kvinnor m.m.?

 • Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela. 2010. Introduktion till sociolingvistik. Stockholm. Norstedts.

Hur ska man beskriva förortssvenska eller Rinkebysvenska?

 • Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari. 2013. Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger, red., Svenska som andraspråk. Forskning, undervisning och samhälle. Lund. Studentlitteratur.
 • Kotsinas, Ulla-Britt. 2005. Invandrarsvenska. Hallgren & Fallgren.
 • Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela. 2010. Introduktion till sociolingvistik. Stockholm. Norstedts.
 • Stroud, Christopher. 2013. Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger, red., Svenska som andraspråk. Forskning, undervisning och samhälle. Lund.

Varför pratar man slang och hur kommer det till? Vilka pratar slang? Finns det ett typiskt ungdomsspråk?

 • Kotsinas, Ulla-Britt. 2003. En bok om slang, typ. Norstedts Akademiska Förlag.
 • Kotsinas, Ulla-Britt. 2004. Ungdomsspråk. Hallgren & Fallgren.

Varför har vi fem officiella minoritetsspråk? Hur många talar dem? Vilka språk är de släkt med?

 • Hyltenstam, K. (1999) (Red.). Sveriges sju inhemska språk. Lund. Studentlitteratur. (E-utgåva 2011).
 • Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela, 2010. Introduktion till sociolingvistik. Stockholm. Norstedts.
 • Språken i Sverige. 2010. Östen Dahl & Lars Erik Edlund, red. Sveriges Nationalatlas och Kungliga Vitterhetsakademien.
 • Sveriges officiella minoritetsspråk. En kort presentation. Småskrift utgiven av Svenska språknämnden 2003.

Hur har svenskan förändrats sedan vikingatiden?

 • Palm, Rune. 2010. Vikingarnas språk: 750–1100. Norstedts förlag. (2:a reviderade upplagan.)
 • Petterson, Gertud. 2005. Det svenska språket under 700 år. Lund. Studentlitteratur.
 • Språken i Sverige. 2010. Östen Dahl & Lars Erik Edlund, red. Sveriges Nationalatlas och Kungliga Vitterhetsakademien.
 • Nordens språk med rötter och fötter, 2005. Nordiska rådet.
 • Teleman, Ulf. 2013. Tradis och funkis. Studentlitteratur. (2:a reviderade utgåvan.)

Hur har svenskan förändrats de senaste 100 åren

 • Josephson, Olle. 2004. Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Stockholm. Norstedts.

Om barns språkinlärning och språkutveckling

 • Håkansson, Gisela. 2014. Språkinlärning hos barn. (2:a reviderade upplagan). Studentlitteratur.
 • Håkansson, Gisela. 2003. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Studentlitteratur.

Övrigt

 • Björkvall, Anders, 2009. Den visuella texten – multimodal analys i praktiken. Hallgren & Fallgren.