Konferenser, symposier och workshoppar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Forskning
  5. Konferenser, symposier och workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar

Här hittar du information om konferenser, workshoppar och symposier som anordnas av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Juristernas hus (The Lawyers' House). Photo: Agneta Hollström

Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen. Symposium 17/6

Symposiet ges på engelska: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium. On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021). Symposiet har blivit uppskjutet till den 17 juni 2022 (från 17 december 2021).

ASLA logo

Symposium: ASLA 2022, 7–8/4

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 78 april 2022 vid Stockholms universitet.

Temat är Språk i praktiken – i en föränderlig värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller symposiet fyra plenarföredrag och ett panelsamtal.

Studenter som sitter på rad i bänkar i klassrum.

Konferens 2022: Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. Våren 2022

Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. En nationell konferens för erfarenhetsutbyte om språkinsatser av olika slag inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Konferensen är uppskjuten till våren 2022 p.g.a. det rådande läget med Coronaviruset. Istället ger vi en digital seminarieserie under 2021.

NCB12

Konferens "The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)" är inställd tills vidare

The 12th Nordic Conference on Bilingualism ställs in på obestämd framtid på grund av COVID-19-pandemin.