Christensson, Johan

Johan Christensson

Doktorand i nordiska språk vid Avdelningen för svenska språket vid Högskolan i Gävle och Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Medierad diskursanalys, sociolingvistik, multimodalitet, identitet, lärarutbildning.

Aktuellt avhandlingsarbete

Hur lärarstudenter språkligt konstruerar och använder läraridentitet under seminariearbete.

Undervisning

Jag undervisar främst på Programmet för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle.

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter

Promotion för doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.

Biblioteket
Forskningsdatabasen