Pettersson, Theresia

Theresia Pettersson

"Tänkeboktexten som diskursiv praktik. Språkförändring och standardisering"

Bokomslag med bild på medeltida tänkebok. Källa: Stockholms stadsarkiv. Fotograf:

Ny dokorsavhandling i nordiska språk: Stockholms stads tänkeböcker

Stockholms stads tänkeböcker. Funktionell texthistoria 1476–1626. I Theresia Petterssons doktorsavhandling undersöks språk och texter från Stockholms rådstugurätts protokoll, tänkeböckerna, 1476–1626. Under svensk senmedeltid och tidigmodern tid tas skriftspråket i bruk i allt fler sociala och samhälleliga sammanhang, inte minst i städernas administration. I tänkeböckerna kommer vi detta tilltagande folkspråkiga skriftbruk in på livet.

Doktorand

Theresia Pettersson

Theresia Pettersson. Foto: Pia Nordin

Rum: D 363
Telefon: 08-[kommer]
Fax: 08-15 85 33
E-post: theresia.pettersson@su.se
Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/pettersson_theresia

 

En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Avhandling: Wordmall och att publicera

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Biblioteket
Forskningsdatabasen
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.