Rydell, Maria

Maria Rydell

Doktorand med en fil. mag., Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Tjänstledig till augusti.

Forskningsintressen

Flerspråkighet, andraspråksanvändning- och inlärning med särskilt fokus på vuxna, sociolingvistik, interaktion och samtalsanalys, olika perspektiv på bedömning av språkfärdighet och språktestning i svenska som andraspråk.

Aktuellt avhandlingsarbete

Sociolingvistiska perspektiv på bedömning och synen på språklig kompetens i ett andraspråk.

Om min forskning

Jag studerar interaktionen i testsamtal i svenska som andraspråk. Materialet utgörs av nationella prov i sfi (Svenska för invandrare) och fokus ligger på parsamtalen där testtagarna ska diskutera med varandra kring ett givet ämne.

Presentationer

Presentationer vid konferenser.

Publikationer

Rydell, Maria. 2016. Konsten att föra ett samtal framåt – om bedömning av muntlig interaktion på sfi. I: Björn Kindenberg (red.) Flerspråkighet som resurs. Symposium 2015. Stockholm: Liber. S. 236–247.

Rydell, M. 2015. Performance and ideology in speaking tests for adult migrants. Journal of Sociolinguistics 19/4: 535–558.

Artikel 2014 Maria Rydell Att fånga den muntliga färdigheten (1155 Kb)

Tidigare utbildning

  • Fil. mag. i svenska/nordiska språk
  • Fil. kand. i litteraturvetenskap
  • Lärarexamen i svenska och svenska som andraspråk.

Doktorand

Maria Rydell

Maria Rydell. Foto: Pia Nordin

Rum: D 557
Telefon: 08-16 42 97
Fax: 08-15 85 33
E-post: maria.rydell@su.se

www.su.se/svefler/rydell_maria

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Avhandling: Wordmall och att publicera

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Biblioteket
Forskningsdatabasen
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.