Forskarskolan

Forskarskolan

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola ger vår institution under läsåret 2017/2018 egna kurser och kurser tillsammans med andra institutioner. Dessutom ansvarar vi för ett tema tillsammans med en annan institution.

Forskarskolan, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Kurs: Introduktion till språkvetenskaplig diskursanalys, 7,5 hp (ht -17)

Institutionen för svenska och flerspråkighet ger i samarbete med Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, en kurs inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen ges under höstterminen 2017.

För övriga (gemensamma) kurser som ges av Humanistiska fakulteten, se
hum.su.se/utbildning/forskarnivå/forskarskolor/forskarskolor/kurser

Kontakt

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 36
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Biblioteket
Forskningsdatabasen
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.