Att vara anställd som doktorand

Dokumentet "Att vara anställd som doktorand (Nordiska språk)" finns i institutionens intranät i Mondo. (Endast åtkomligt internt.)

 

Allmän studieplan

Forskarutbildningen regleras av en allmän studieplan som är godkänd av humanistiska fakulteten.

2016 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nordiska språk (132 Kb)

2015 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet (173 Kb)

2013 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i översättningsvetenskap (139 Kb)

 

Individuell studieplan

En individuell studieplan ska finnas för samtliga aktiva doktorander.

Syftet med den individuella studieplanen är att den ska vara en hjälp för dig att bli klar med dina studier inom den föreskrivna tiden (dvs. medan du har anställning).

Du planerar den individuella studieplanen tillsammans med din handledare inför varje nytt läsår. Den ska lämnas till ansvarig för forskarutbildningen i början av september varje år.

Formulär individuell studieplan hittar du på Humanistiska fakultetens webbplats:
Riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

 

Granskning och ändringar

Professorsrådet granskar de individuella studieplanerna, som sedan godkänns av institutionsstyrelsen.

Du kan läsa mer om utbildningens studieplaner i vår utbildningsbeskrivning.
Utbildningsbeskrivning nordiska språk (175 Kb)