Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå
Lagerkransar högtider. Foto: Eva Dalin

Utbildning på forskarnivå

Som forskarstudent (doktorand) hos oss tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får lära dig att tänka kritiskt och analytiskt och får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval. Dessutom får du en forskningsetisk medvetenhet. Vid institutionen forskar vi inom en rad områden, främst Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet.

För våra övriga ämnen, se deras webbplatser:

Forskarskolan

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola ger vår institution under läsåret 2017/2018 egna kurser och kurser tillsammans med andra institutioner. Dessutom ansvarar vi för ett tema tillsammans med en annan institution.

Kontakt: utbildning på forskarnivå

Nordiska språk
Se kontaktrutor nedan.

Tvåspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning

Översättningsvetenskap
Tolk- och översättarinstitutet

 Jan Svanlund. Foto: Johan Asplund

Studierektor utbildning på forskarnivå

Docent Jan SvanlundE-post: jan.svanlund@su.se
Rum: D 568 | Tfn: 08-16 43 09

Gunilla Westin. Foto: Pia Nordin

Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

Gunilla Westin


E-post: gunilla.westin@su.se
Rum: D 630 | Tfn: 08-16 17 17

Cecilia Falk. Foto: Pia Nordin

Doktorandkontakt, redaktör skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

E-post: cecilia.falk@su.se
Tfn: 08-16 23 92

Pia Nordin. Foto: Privat

Redigering, tryckerikontakt, DiVA

Kommunikatör Pia Nordin

E-post: pia.nordin@su.se
Tfn: 08-16 31 42

En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Universitetsbiblioteket

Avhandling: Wordmall och att publicera

Doktors- och licentiatavhandlingar
Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, HumFak
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.

Högre seminarier och kollokvier
Bakom bokhyllan
Biblioteket
Svensk mediedatabas
SU Play
Crosstalks

FB Svefler

facebook
YouTube