Utbildning på forskarnivå

Nybliven doktor i med lagerkrans i håret, sedd bakifrån. Foto: Ingmarie Andersson
Bankett i Gyllene salen, Stadshuset. Foto: Ingmarie Andersson
Bankett i Gyllene salen, Stadshuset. Foto: Ingmarie Andersson

  Utbildning på forskarnivå

  Som forskarstudent (doktorand) hos oss tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får lära dig att tänka kritiskt och analytiskt och får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval. Dessutom får du en forskningsetisk medvetenhet. Vid institutionen forskar vi inom en rad områden, främst Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet.

  För våra övriga ämnen, se deras webbplatser:

  Kontakt: utbildning på forskarnivå

  Nordiska språk
  Se kontaktrutor nedan.

  Tvåspråkighet
  Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Översättningsvetenskap
  Tolk- och översättarinstitutet

  Tomas Riad. Foto: Pontus Nilsson

  Professor Tomas Riad

  Studierektor utbildning på forskarnivå i nordiska språk

  E-post: tomas.riad@su.se
  Rum: D 551 | Tfn: 08-16 36 38

  Yvonne Carlsson. Foto: Pia Nordin

  Yvonne Carlsson

  Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

  E-post: yvonne.carlsson@su.se
  Tfn: 08-16 37 48

  Roger Andersson. Foto: Ingmarie Andersson

  Roger Andersson

  Redaktör skriftserier och avhandlingar

  Pia Nordin. Foto: privat

  Kommunikatör Pia Nordin

  Redigering, tryckerikontakt, DiVA

  En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

  Universitetsbiblioteket

  Avhandlingsstöd

  Doktors- och licentiatavhandlingar
  Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, HumFak
  Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
  Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

  Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

  Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.

  Högre seminarier och kollokvier
  Bakom bokhyllan
  Biblioteket
  Svensk mediedatabas
  SU Play
  Crosstalks

  Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube