Forskning

  Våra forskningsområden

  Våra aktuella forskningsområden inom svenska/nordiska språk kan grupperas under följande tre huvudrubriker, som någorlunda väl täcker den samlade insatsen: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om det svenska språksystemet.

  Se även Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet för deras forskningsområden.

  Omslag. Illustration med en ofromlig klump indelad i fyra oregelbundna fält i varsin färg.

  Disputation i nordiska språk 10/12

  Fredrik Valdeson disputerar på sin doktorsavhandling i nordiska språk: Ditransitives in Swedish. A Usage-Based Study of the Double Object Construction and Semantically Equivalent Prepositional Object Constructions 1800–2016. Disputationen ges på engelska. Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

  Högre seminarier och kollokvier

  Se vår nya sajt under Om institutionen:

  Högre seminarier och kollokvier

  Konferenser, symposier och workshoppar

  Här hittar du information om konferenser, workshoppar och symposier som anordnas av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

  Samarbeten

  Samarbeta med Institutionen för svenska och flerspråkighet – ett samarbete kan ske på många sätt. Vi behöver er och vi tror att ni behöver oss!

  Vi bygger om vår webbplats och information om samarbeten (f.d. samverkan) kommer.

  Kontaktperson samarbeten: Maria Lim Falk

  Högre seminarier och kollokvier
  Humanvetenskapliga området
  SU Play
  Vems sanning?
  Anekdot
  The Conversation
  Bloggen (Centret)
  SU-bloggar/poddar
  Bakom bokhyllan
  Biblioteket
  Svensk mediedatabas
  Crosstalks