Forskning

  Våra forskningsområden

  Våra aktuella forskningsområden inom svenska/nordiska språk kan grupperas under följande tre huvudrubriker, som någorlunda väl täcker den samlade insatsen: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om det svenska språksystemet.

  Se även Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet för deras forskningsområden.

  Omslag avhandling

  Disputation online i tvåspråkighet 14/12. Gunnar Norrman: Age and Constraints on Language Learning

  Gunnar Norrman försvarar sin doktorsavhandling i tvåspråkighet: Age and Constraints on Language Learning: First Language Retention and Second Language Acquisition in International Adoptees. Disputationen kommer att ske online i Zoom.

  Forskarskolan

  Inom Humanistiska fakultetens forskarskola ger vår institution under läsåret 2017/2018 egna kurser och kurser tillsammans med andra institutioner. Dessutom ansvarar vi för ett tema tillsammans med en annan institution.