Forskning

  Våra forskningsområden

  Våra aktuella forskningsområden inom svenska/nordiska språk kan grupperas under följande tre huvudrubriker, som någorlunda väl täcker den samlade insatsen: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om det svenska språksystemet.

  Se även Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet för deras forskningsområden.

  Omslag doktorsavhandling: ljusblå olivkvist

  Disputation i nordiska språk online 17/4. Stefan Norrthon: Teaterrepetitionens interaktion

  Stefan Norrthon försvarar sin doktorsavhandling i nordiska språk: "Teaterrepetitionens interaktion. Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning". Disputationen kommer att ske online.

  Forskarskolan

  Inom Humanistiska fakultetens forskarskola ger vår institution under läsåret 2017/2018 egna kurser och kurser tillsammans med andra institutioner. Dessutom ansvarar vi för ett tema tillsammans med en annan institution.