Deltagande institutioner

Stockholmsvy

Stockholms universitet

Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Helsingfors

Helsingfors universitet

Finska, finskugriska och nordiska institutionen.

Åbovy universitetet

Åbo universitet

Institutionen för språk- och översättningsvetenskap.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Professor och IVIP:s programledare

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Professor och forskare inom IVIP

Jan Lindström, Helsingfors universitet

Camilla Wide

Professor och forskare inom IVIP

Camilla Wide, Åbo universitet

Jenny Nilsson

Docent och forskare inom IVIP

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

IVIP loggor samarbetspartner