Deltagande institutioner

Stockholmsvy

Stockholms universitet

Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Helsingfors

Helsingfors universitet

Finska, finskugriska och nordiska institutionen.

Åbovy universitetet

Åbo universitet

Institutionen för språk- och översättningsvetenskap.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Professor och IVIP:s programledare

Catrin Norrby, Stockholms universitet

Jan Lindström. Foto: Matti Ahlgren

Professor och forskare inom IVIP

Jan Lindström, Helsingfors universitet

Camilla Wide. Foto: Pia Nordin

Professor och forskare inom IVIP

Camilla Wide, Åbo universitet

Jenny Nilsson. Foto: Tobias Müller

Docent och forskare inom IVIP

Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg

IVIP loggor samarbetspartner