Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin
Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Svenskan är ett så kallat pluricentriskt språk, vilket innebär att det talas i flera länder, som i Sverige och i Finland.

– Jag har länge varit intresserad av att studera hur samma språk skiljer sig åt i olika länder. Den språkliga grunden är densamma, men uttrycken kan variera vilket ger perspektiv på interkulturell kommunikation, säger Catrin Norrby, professor i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet som har tagit initiativ till forskningsprogrammet om kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska som pågår åren 2013-2020 och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

[...]

Läs hela artikeln på su.se/forskning: Hej, hallå, goddag eller tjenare?

Läs även artikel från nr 5/oktober 2017 i Universitetsnytt (öppnas i nya fönster)