2019

C. Wide. Om svenskan i Finland och om att knäcka koden; att som dansk lära sig att förstå finlandssvenska. Presentation at Finlandsorientering för nordbor, Hanaholmen Cultural Centre, 5 December, 2019.

I-L. Grahn, C. Lindholm & M. Huhtamäki. Kroppens ackompanjemang – om betydelsen hos vokaliseringar under gymträning i grupp. OFTI, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold, 19–20 September, 2019.

M. Savijärvi, A. Mäntynen, M. Nelson & S. Henricson. Okej i akademiska språkhandledningssamtal på finska, finlandssvenska och sverigesvenska. OFTI37, Universitetet i Sørøst-Norge, 19 September, 2019.

I-L. Grahn. The art of thanking – communicative patterns in Swedish-spoken service encounters in Sweden and Finland. Languages, Nations, Culture(s), Stockholm University, 22–24 May 2019.

M. Huhtamäki, I-L. Grahn. Prosodic features of assessments in Finland Swedish and Sweden Swedish personal training sessions. Languages, Nations, Culture(s), Stockholm University, 22–24 May 2019.

M. Nelson, S. Henricson. Positive feedback in Sweden-Swedish and Finland-Swedish university interactions. Languages, Nations, Culture(s), Stockholm University, 22–24 May 2019.

J. Nilsson, C. Norrby, J. Lindström. What can interactional perspectives do for theories of pluricentric languages? Languages, Nations, Culture(s), Stockholm University, 22–24 May 2019.

E. Tolvanen & C. Wide. Processtyper i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal [Process types in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings]. Svenskans beskrivning 37, Turku, 8–10 May 2019.

M. Huhtamäki & I-L. Grahn. Authority in personal training – verbal responses to phrasal instructions. Presentation på COACT-conference, Uleåborg, 24–26 April 2019.

M. Huhtamäki. Skillnader mellan finlandssvenska och sverigesvenska. Public lecture at the University of the Faroe Islands, 3 April 2019.

M. Huhtamäki. Opposition against experts in preventive health care: to believe of not to believe the health expert. Félagsvísindatorg, Háskólinn á Akureyri. Public lecture at Akureyri universitet, 6 March 2019.

S. Henricson. "Nu kan ja ju int innehållet" – När språkhandledaren explicitgör otillräcklig kunskap. Presentation at research seminar. Turku, 24 January 2019.

2018

K. Skogmyr Marian, M. Nelson & S. Henricson. Claims of insufficient knowledge in writing counseling. Presentation at workshop The study of epistemics in social interaction. University of Neuchâtel, 5 December 2018.

M. Nelson & S. Henricson. Samspel i handledningssamtal. Presentation at Språkverkstäder i teori och praktik. Uppsala, 15 November 2018.

M. Nelson & S. Henricson. Beröm i samtal om text. Workshop at Språkverkstäder i teori och praktik. Uppsala, 15 November 2018.

S. Henricson. Samspel och delaktighet då högskolestudenter lär sig tillsammans.  Presentation at NU2018 – Det akademiska lärarskapet. Västerås, 10 October 2018.

I-L. Grahn. Kroppen i centrum – några resultat från samtalsanalytiska studier av friskvård i två svensktalande kulturer. Invited lecture, Språkrådets seminarieserie, 20 November 2018.

C. Wide. Att forska i kommunikativa skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska [To investigate communicative differences between Sweden Swedish and Finland Swedish]. Öppna seminariet. Svenska språket vid Jyväskylä universitet. 20 November 2018.

C. Norrby. Att interagera på finlandssvenska och sverigesvenska. Hur hänger språk, kultur och nation ihop? Plenarföredrag vid konferensen Svenskan i Finland 18, Åbo universitet, 11–12 oktober 2018.

I-L. Grahn, C. Lindholm & M. Huhtamäki: Att läsa kroppen – smärtans språk i ett pluricentriskt perpsektiv. Presentation at Svenskan i Finland 18 [Swedish in Finland 18]. Åbo. 11–12th October.

J. Lindström & C. Wide. En jämförande studie av kundernas ärendepresentation i servicesamtal: svenska, finlandssvenska och finska praktiker​. Presentation at Svenskan i Finland 18 [Swedish in Finland 18]. Åbo. 11–12th October.

S. Henricson & M. Nelson. Varietetsspecifika gester: Hur man håller tummarna på svenska i Finland. Presentation at Svenskan i Finland 18. Åbo. 11 October.

M. Nelson, & S. Henricson. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal – Vad sticker ut?. Presentation at NU2018 – Det akademiska lärarskapet. Västerås. 10 October.

C. Wide, J. Lindström, C. Norrby & J. Nilsson. Ärende-presentationer i servicesamtal​. Data session at the conference OFTI 36. Stockholm University, 21 September 2018.

M. Nelson, & S. Henricson. Positive peer feedback in Sweden-Swedish and Finland-Swedish text response seminars. Presentation at symposium on Independence in higher education (Självständighet i högre utbildning) at Södertörn university. Södertörn. 27 September.

Grahn, I-L, C. Lindholm, J. Nilsson, L. Wenner, J. Lindström & M. Huhtamäki. Vocalisations of pain & effort – phonetical patterns, sequential emergence & action ascription. Presentation at the 5th International Conference on Conversation Analysis (ICCA), Loughborough University 11–25 July 2018.

J. Lindström, C. Lindholm, I-L. Grahn, M. Huhtamäki, J. Nilsson. Consecutive clause combinations in instructing activities: Swedish talk-in-interaction in the context of physical training. Presentation at the 5th International Conference on Conversation Analysis ICCA), Loughborough University, 11–25 July 2018.

S. Henricson, M. Nelson, M. Savijärvi & A. Mäntynen. Samspel och ökad insikt i handledningssamtal. Seminariet Strukturer i tal, samtal och text. 20 april 2018. Helsingfors.

C. Norrby. Talk about family. Reference to non-present family members in service-encounters. Inbjuden talare vid Symposium till minne av Kerstin Nordenstam, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Göteborgs universitet, 13 April 2018.

M. Nelson, S. Henricson, A. Mäntynen & M. Savijärvi. Collaborative problem-solving in supervision of academic writing. ASLA-symposiet 2018. Karlstad 12 April 2018.

M. Nelson & S. Henricson. Håll tummarna! Att kommunicera med gester i Sverige och i Finland. ASLA-symposiet 2018. Karlstad 13 April 2018.

J. Lindström, C. Norrby, J. Nilsson & C. Wide: When culture makes the difference: Comparing Swedish communicative patterns in Sweden and Finland. Conference on Comparative Approaches to Pragmatics. Helsingfors 22 mars 2018.

S. Henricson & M. Nelson: Peer-to-peer praise in Sweden-Swedish and Finland-Swedish university interaction. Conference on Comparative Approaches to Pragmatics. Helsingfors. 22 March 2018.

C. Wide. Project presentation at the Discourse and Interaction research seminar. School of Languages and Translation Studies, University of Turku. March 16 2018.

C. Norrby. Variation i pluricentriska språk. Interaktion, nation och normer i finlandssvensk och sverigesvensk kontext. Flerspråkighetsseminarium, Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet. 21 February 2018.

C. Wide. Exploring politeness in pluricentric languages: communicative patterns in Sweden-Swedish and Finland-Swedish. Grammar, Cognition & Language Change - Dahlem Lectures in Linguistics. Freie Universität Berlin. 9 January 2018.

 

2017

C. Norrby & J. Nilsson. Hälsningar som social resurs. Inbjuden presentation vid Åbo universitet, forskarseminariet i svenska. 13 dec. 2017.

M. Nelson & S. Henricson. Att hålla tummarna i Sverige och i Finland. Forskarträffen i nordiska språk. Åbo universitet. Åbo, 12 December 2017.  

S. Henricson. Metod och material i ett variationspragmatiskt forskningsprojekt om sverigesvenska och finlandssvenska lärandesamtal. Gästlektion på en fördjupad kurs i sociolingvistik. Åbo Akademi, Åbo, 23 Nov. 2017.

M. Nelson & S. Henricson. Rollerna som student och handledare i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal.  Några iakttagelser utifrån inspelningar av autentisk interaktion. Nätverksträff för text- och studieverkstäder. Åbo Akademi, Åbo, 17 Nov. 2017.

C. Norrby. Nationell variation i samma språk: fokus på pragmatik och interaktion. Inbjuden presentation på forskarseminariet vid lärarutbildningarna, Høgskolen i Østfold, Halden. 13 November. 2017.

C. Norrby, J. Nilsson, C. Wide & J. Lindström. När det privata blir offentligt. Referens till icke-närvarande familjemedlemmar i servicesamtal. [When private becomes public. Reference to non-present family members in service encounters] Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 Oct. 2017.

Grahn, I-L & M. Huhtamäki. Frasformade instruktioner i friskvårdsaktiviteter – ord och kropp i samspel. [Phrasal instructions in preventive healthcare – verbal and embodied coordination] Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 Oct. 2017.

M. Nelson, M. Savijärvi, A. Mäntynen & S. Henricson. Nu förstår jag det också – Hur studenter uttrycker ökad insikt i samband med handledning. [Now I understand that too – How students express change of cognitive state in supervision meetings] Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 Oct. 2017.

E. Tolvanen & C. Wide. Betydelseskapande med verb – valet av processtyper i finlandssvenska, finska och sverigesvenska servicesamtal [Making meaning with verbs – process types in Finland-Swedish, Finnish and Sweden-Swedish service encounters]. Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 Oct 2017.

Lindström, J. & Norrby, C. 2017. Task-completing assessments in service encounters: an interplay between grammatical, prosodic and embodied practices. Paper presented in the workshop “Temporality in multimodal gestalts and beyond”, Université de Lausanne, October 19–20, 2017.

M. Nelson. Svenskan i Sverige och i Finland – med fokus på samtal mellan handledare och student. Conference for Swedish teachers abroad. Swedish institutet at Skavsjöholm. 17–19 August 2017.

Grahn, I-L & M. Huhtamäki. Phrasal expressions as instructing actions in health-promoting activities in Sweden Swedish and Finland Swedish. International Pragmatics Associations konferens, Belfast 16–21 July 2017.

C. Wide, C. Norrby, J. Lindström & J. Nilsson. Stance-taking in service encounters. International Pragmatics Associations konferens, Belfast 16–21 July 2017.

J. Nilsson, C. Norrby, S. Norrthon, J. Lindström & C. Wide. Approaching the counter. Opening an exchange at the box office in Finland Swedish and Sweden Swedish. Presentation at the 15th International Pragmatics Conference (IPRA). Belfast, 16–21 July 2017.

C. Wide, C. Norrby, J. Nilsson & J. Lindström. Plural ni ’you’ as a resource for managing interpersonal relations. Presentation at INAR 4 (International Network of Address Research], Helsinki University, 8–9 June, 2017.

J. Lindström. Differentiering av samtalskonventioner. [Differienting of conventions for conversation] Presentation at the seminar "Gränser som skiljer och för samman", Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsinki 6 June 2017.

J. Lindström. Imperatiivit ja niiden modifikaatiot ruotsinkielisissä lääkäri/potilas-keskusteluissa. [Imperatives and their modifications in Swedish doctor/patient conversations] Presentation at Kielitieteen päivät/Linguistics festival, Jyväskylä 19 May 2017.

S. Henricson, M. Nelson, M. Savijärvi: Studenters positiva responser i akademiska språkhandledningssamtal. Presentation at Svenskan i Finland 17 [Swedish in Finland 17]. Helsingfors. 18th May.

J. Lindström & C. Norrby. Kivasvenska och kanonsvenska. Positiva värderande responser i servicesamtal. ['Nice' Swedish and 'smashing' Swedish. Positive evaluative responses in service encounters]. Presentation at the conference Svenskan i Finland 17 [Swedish in Finland 17] 1819 May 2017, University of Helsinki, Finland.

J. Lindström, C. Norrby, J. Nilsson & C. Wide. Positive high-grade assessment turns in Swedish service encounters: a comparative study of box office interactions in Sweden and Finland. Presentation at the Intersubjectivity in Action Conference 1113 May 2017, The Centre of Excellence in Research on Intersubjectivity in Interaction, University of Helsinki, Finland.

M. Nelson & S. Henricson: Students’ positive acceptances in academic supervision meetings. Data session at the workshop Managing tutoring activities in university settings. Stockholm University. 5 May 2017.

Norrby, C. 2017. Finskan i Sverige – svenskan i Finland. Tvåspråkiga perspektiv. Invited speaker at the seminar series Finland 100 years. Senior University in Uppsala, 24 April 2017.

M. Nelson: Vi delar språk, delar vi också samtalsmönster? Presentaion at Adolf Noreen-sällskapets annual meeting. Uppsala. 4 April 2017.

M. Nelson & S. Henricson: Olika metoder men samma mönster? Metodtriangulering i studiet av kommunikativa mönster i finlandssvensk och sverigesvensk interaktion. Higher seminar presentation at the Department of Swedish and multilingualism. Stockholm University. 15 March 2017.

J. Lindström & C. Norrby: ”Kiva, kanon, perfekt!” Positiva värderande responser i finlandssvenska och sverigesvenska servicesamtal. Presentation at research seminar in Nordic languages at the Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies. University of Helsinki, Helsinki. 8 mars 2017.

M. Nelson & S. Henricson: Variationspragmatiska iakttagelser i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal. Higher seminar presentation at the Department of Nordic Languages. Uppsala University. 15 February 2017.

M. Nelson & S. Henricson: Handledningssamtal på svenska i Sverige och Finland. Teaching lesson in the course Interkulturell pragmatik at the Departement of Swedish and multilingualism. Stockholm University. 14 February 2017.

 

2016

M. Huhtamäki: "Ha du minska nå grädde eller? Råd och instruktioner i näringsterapi och personlig träning." Presentation at research seminar in Nordic languages at the Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies. University of Helsinki, Helsinki. 7 December 2016. 

M. Nelson & S. Henricson: Mariehamn, a Swedish-speaking “capital” in Finland. Presentation at the conference Multilingualism/Pluricentricity: A Tale of Many Cities RUMACC, The University of Melbourne. 24–25 November 2016

S. Henricson: Kotka – the eastern outpost of the pluricentric language Swedish. Presentation at the conference Multilingualism/Pluricentricity: A Tale of Many Cities RUMACC, The University of Melbourne. 24–25 November 2016.

C. Wide. Finlandssvenska – lite annorlunda men inte sämre svenska. Presentation at Svenska klubben, Åbo. 21 November 2016.

M. Huhtamäki: Komplexitet i interaktionen vid en träff mellan en personlig tränare och en kund.  Datasession at OFTI 34, University of Helsinki, Helsinki, 16 September 2016.

M. Nelson & S. Henricsson: Datasession med datainsamling. Datasession at OFTI 34, University of Helsinki, Helsinki, 16 September 2016.

I. Grahn: Tack-handlingen i vårdsamtal – struktur och sociala implikationer. Presentation at OFTI 34, University of Helsinki, Helsinki, 15 September 2016.

C. Wide, H. Lappalainen, A. Rouhikoski, C. Norrby, J. Lindström & J. Nilsson: Patterns of address in medical consultations from Sweden and Finland. Presentation at the seminar on Politeness across Languages and Cultures organized by research community CoCoLac at the University of Helsinki, Helsinki, 9 September 2016.

C. Wide. Funding from Riksbanken: Research objectives and data (org. by the SoNoGlo network, NOS-HS). Presentation at the workshop The Nordic contribution to social media: Turku, 2–3 June 2016.

I. Grahn & M. Huhtamäki: Communicative patterns in health promotion-staring points and future directions. Presentation at workshop om Interaction in Context – Context in interaction. Stockholm, 20 May 2016.

J. Lindström & J. Nilsson: Artefacts and openings in service encounters. Presentation at workshop om Interaction in Context – Context in interaction. Stockholm, 20 May 2016.

M. Nelson & S. Henricson: Communicative patterns in higher education. Presentation at workshop om Interaction in Context – Context in interaction. Stockholm, 20 May 2016.

C. Norrby & C. Wide: Address and interpersonal relationships in medical consultations and service encounters. Presentation at workshop om Interaction in Context – Context in interaction. Stockholm, 20 May 2016.

S. Henricsson & M. Nelson: Vem tänker, tycker och tror i handledningssamtal? En jämförelse av kognitionsverb i sverigesvensk och finlandssvensk högskoleinteraktion. Presentation at the conference Svenskans beskrivning 35. Gothenburg, 13 May 2016.

 J. Lindström & C. Wide. Vid biljettluckan: formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska. Presentation at the conference Svenskans beskrivning 35. Gothenburg, 13 May 2016.

J. Nilsson & C. Norrby: Hej hej hemskt mycket hej 2.0. Hälsningsmönster i finlandssvenska och sverigesvenska servicesamtal. Presentation at the conference Svenskans beskrivning 35. Gothenburg, 13 May 2016.

C. Wide & S. Henricson: Workshop on Discourse and Interaction, Pluricentric perspectives on communicative patterns in Swedish. University of Turku, 2 May 2016.

M. Nelson & S. Henricson. Tusen tack, eller bara ett? Tacksekvenser i finlandssvenska och sverigesvenska lärandesamtal. [A thousand thanks, or a simple thank you? Sequences with thank you in Finland-Swedish and Sweden-Swedish higher education interactions]. Presentation at the conference ASLA. Uppsala University, 21 April 2016.

M. Nelson & S. Henricson. Finlandssvenska och sverigesvenska samtalsmönster i interaktion inom högre utbildning [Finland-Swedish and Sweden-Swedish communicative patterns in higher education interactions]. Presentation at the Research Seminar at Mälardalen University. Eskilstuna, 20 April 2016.

C. Wide & S. Henricson. Presentation of IVIP and our findings so far at the Research Seminar in Scandinavian Languages. University of Turku, 4 April 2016.

J. Lindström. Svenska samtalsmönster och -kulturer. Ett pluricentriskt perspektiv [Swedish interactional patterns and cultures. A pluricentric perspective]. Presentation at the colloquium Svenskan och finskan som pluricentriska språk II. The Swedish Academy. Stockholm, 13 March 2016.

C. Norrby. Samma språk – samma lärande? Interaktionella mönster i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal [Same language – same learning? Interactional patterns in Finland-Swedish and Sweden-Swedish supervision meetings]. Invited presentation at the Research Seminar, Østfold University College. Halden, 18 March 2016.

J. Nilsson. Service encounters at the university library. Data session, the Department of Sociology. University of California, Santa Barbara, 8 March 2016.

J. Nilsson. The choreography of greeting. Initiating interaction in service encounters. Seminar presentation at Language, Interaction, and Social Organization (LISO). University of California, Santa Barbara, 22 January 2016.

 

2015

C. Wide & C. Norrby. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska [Communicative patterns in Sweden-Swedish and Finland-Swedish]. Presentation at Kollokvium om svenskan och finskan som pluricentriska språk, organised by Svenska Litteratursällskapet i Finland och Svenska Akademien. Helsinki, 26 October 2015.

M. Nelson & S. Henricson. Å här är det meningsbyggnadsproblem. Förklaringar i samband med språkliga råd i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal [And here is a problem with sentence construction. Explanations in language advice-giving sequences in Finland-Swedish and Sweden-Swedish supervision meetings. Presentation at the conference Svenskan i Finland 16. Jyväskylä University, 15–16 October, 2015.

T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig – När informanter kommenterar inspelningssituationen [Big brother I see you – When informants comment on the recording situation]. Presentation at the conference OFTI 33. Linköping University, 18 September 2015.

K. Skogmyr Marian, S. Henricson & M. Nelson. Rådgivningssekvenser i finlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal [Advice-giving sequences in Finland-Swedish and Sweden-Swedish language counselling meetings]. Data session at the conference OFTI 33. Linköping University, 18 September 2015.

I-L. Grahn. Att säga tack [To say thank you]. Data session at the conference OFTI 33. Linköping University, 17 September 2015.

S. Henricson, M. Nelson, C. Norrby & C. Wide. Advising in higher education. A comparative study of Sweden-Swedish and Finland-Swedish interaction. Presentation at the 14th International Pragmatics Conference (IPRA). Antwerpen, 26–31 July 2015.

H. Lappalainen & J. Nilsson. Address, variation and adaptability. Panel at the 14th International Pragmatics Conference (IPRA). Antwerpen, 26–31 July 2015.

M. Nelson, S. Henricson, C. Norrby & C. Wide. Managing interpersonal relations in university settings: Cross-cultural perspectives on communicative activities and institutional roles in teacher- student interaction. Panel at the 14th International Pragmatics Conference (IPRA). Antwerpen, 26–31 July 2015.

J. Nilsson, C. Wide, C. Norrby & J. Lindström. Accommodation and asymmetry in address patterns. The organization of interpersonal relationships in Finland-Swedish and Sweden-Swedish service encounters. Presentation at the 14th International Pragmatics Conference (IPRA). Antwerpen, 26–31 July 2015.

C. Norrby, J. Lindström, J. Nilsson & C. Wide. Requesting a ticket: artefacts in interaction in service encounters. Presentation at the 14th International Pragmatics Conference (IPRA). Antwerpen, 26–31 July 2015.

J. Nilsson. Servicesamtalets koreografi – att inleda en serviceinteraktion [The choreography of the service encounter – to initiate a service interaction]. Seminar presentation at the Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science. University of Gothenburg, 9 June 2015.

M. Nelson. Swedish as a non-dominant dominant variety –The language situation on the Åland Islands. Presentation at the World Conference on Pluricentric Languages and their nondominant Varieties. University of Graz, 8 March 2015.

M. Nelson & S. Henricson. Guidelines for academic counseling in dominant and non-dominant varieties of Swedish. Presentation at the World Conference on Pluricentric Languages and their non-dominant Varieties. University of Graz, 8 March 2015.

S. Henricson & M. Nelson. “Hej å välkommen”. Samtalsöppningar i sverigesvenska och finlandssvenska studievägledningssamtal [“Hello and welcome”. Conversational openings in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings]. Data session at Workshop on conversational openings. Stockholm University, 4 March 2015.

J. Lindström, K. Koskinen & O. Nieminen. Samtalsöppningar i finlandssvenska servicesamtal för köp av biljetter eller varor [Conversational openings in Finland-Swedish service encounters for purchases of tickets or merchandise]. Presentation at Workshop on conversational openings. Stockholm University, 4 March 2015.

J. Nilsson, C. Norrby, M. Nelson, T. Müller, C. Wide & J. Lindström. Samtalsöppningens koreografi. Att hälsa i servicesamtal [The choreography of conversational openings. To greet in service encounters]. Presentation at Workshop on conversational openings. Stockholm University, 4 March 2015.

 

2014

M. Nelson. 'Lycka till nu så syns vi om två veckor'. Att avsluta ett studievägledningssamtal i sverigesvensk högskolemiljö [’Good luck now and see you in two weeks’. To end a career counselling meeting in a Sweden-Swedish university setting]. Data session at the seminar series Praxis. Mälardalen University College, 17 December 2014.

M. Nelson, S. Henricson et al. Doing being student and doing being supervisor in Sweden-Swedish and Finland-Swedish counselling meetings. Presentation at the conference Nordisco. University of Jyväskylä, 12–14 November 2014.

C. Norrby. Interaction and variation in pluricentric languages: Providing ’service’ in Finland Swedish and Sweden Swedish. Presentation at the Higher Seminar, Centre for Research on Bilingualism. Stockholm University, 11 November 2014.

C. Norrby, M. Nelson, T. Müller, S. Norrthon & J. Tellegård. Privat och offentligt i svenska servicesamtal [Private and public in Swedish service encounters]. Data session at the Interaction Seminar, Department of Swedish Language and Multilingualism. Stockholm University, 7 November 2014.

S. Henricson. Ruotsinkielinen vuorovaikutus Suomessa ja Ruotsissa [Interaction in Swedish in Finland and Sweden]. Guest lecture about IVIP in the course Tutkimustaidot [Research skills] in the subject Finnish, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies. University of Helsinki, 4 November 2014.

J. Lindström. Interaktion i ett kontrastivt perspektiv: kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska [Interaction from a contrastive perspective: communicative patterns in Sweden-Swedish and Finland-Swedish]. Presentation at the symposium Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid. Organised by Föreningen för nordisk filologi och Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsinki, 30 October 2014.

M. Nelson, S. Henricson et al. Var för sig, båda eller ingen? Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal [Separately, both or neither? Backchannel signals, overlaps and pauses in Finland-Swedish and Sweden-Swedish supervision meetings]. Presentation at the conference Svenskans beskrivning 34. Lund University, 22–24 October 2014.

C. Wide. Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandsvenskt språkbruk [Communicative differences between Sweden-Swedish and Finland-Swedish language use]. Plenary presentation at the conference Svenskans beskrivning 34. Lund University, 22–24 October 2014.

C. Wide. Skillnader i finlandssvenska och sverigesvenska samtal [Differences between Sweden-Swedish and Finland-Swedish interactions]. Presentation at the Swedish-Finnish translation seminar at Nordiska språk. Turku, 2–3 October 2014.

S. Henricson & M. Nelson. Beröm och kritik i handledningssamtal i sverigesvensk och finlandssvensk universitetsmiljö [Praise and criticism in supervision meetings in Sweden-Swedish and Finland-Swedish university settings]. Data session at the conference OFTI 32. University of Gothenburg, 9 September 2014.

S. Henricson, M. Nelson, C. Norrby, C. Wide, J. Nilsson & J. Lindström. Pronouns in Linguistic Supervision Encounters in Sweden Swedish and Finland Swedish. 3rd International Conference on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages. University of Sussex, Guildford, 3–4 July 2014.

C. Norrby, C. Wide, J. Lindström & J. Nilsson. Managing Interpersonal Relationships in Sweden-Swedish and Finland-Swedish Service encounters. 3rd International Conference on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages. University of Sussex, Guildford, 3–4 July 2014.

C. Norrby. Interaction and Variation in Pluricentric Languages. The Case of Swedish in Sweden and Finland. Seminar at the Summer School in Linguistics, SOAS/Department of Linguistics. Stockholm University, 26 June 2014.

C. Norrby, J. Nilsson, C. Wide & J. Lindström. Address and Interpersonal Relationships in Finland-Swedish and Sweden-Swedish Service Encounters. Presentation at the colloquium Address Practice as Social Action – Local and Global Perspectives. Sociolinguistic Symposium 20. Jyväskylä, 15–18 June 2014.

S. Henricson & M. Nelson. Samtalsmönster vid universitet i Sverige och Finland [Conversational patterns at the university in Sweden and Finland]. Presentation at the conference Svenskan i Finland 15. University of Tampere, 8–9 May 2014.

J. Lindström, K. Koskinen & O. Nieminen. När kunden presenterar sitt ärende – design och identifiering av en social handling i servicesamtal [When customers present their errand – design and identification of a social action in service encounters]. Presentation at the conference Svenskan i Finland 15. University of Tampere, 8–9 May 2014.

C. Wide, L. Grönroos & A. Axén. Avslutningssekvenser i servicesamtal [Closing sequences in service encounters]. Presentation at the conference Svenskan i Finland 15. University of Tampere, 8–9 May 2014.

J. Nilsson. Om servicesamtal [Service encounters]. Data session at the Department of Swedish. University of Gothenburg, 25 April 2014.

C. Wide & S. Henricson. Oppimisprojekti [The learning project]. Guest lecture in the course Turku Modern Languages. University of Turku, 23 April 2014.

S. Henricson. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska [Communicative patterns in Sweden-Swedish and Finland-Swedish]. Guest lecture in the course Introduction to Nordic Languages. University of Tampere, 3 April 2014.

M. Nelson. Mönster i sverigesvensk och finlandssvensk interaktion inom högre utbildning och vid körskola [Patterns in Sweden-Swedish and Finland-Swedish interaction within higher education and driving schools]. Higher seminar presentation at the Department of Nordic Languages. Uppsala University, 5 March 2014.

C. Norrby. Interaktionella och pragmatiska mönster i finlandssvenska och sverigesvenska samtal med fokus på domänen lärande [Interactional and pragmatic patterns in Finland-Swedish and Sweden-Swedish conversations with a focus learning contexts]. Presentation at the Higher seminar series for Pedagogic Practices. Linköping University (Campus Norrköping), 26 February 2014.

J. Lindström. Spetsforskningsenheten för forskning i intersubjektivitet i interaktion / Programmet Interaktion och variation i pluricentriska språk [Centre of Excellence in Intersubjectivity in Interaction / The program Interaction and Variation in Pluricentric Languages]. Meeting with specialists from The Bank of Sweden Tercentenary Foundation. University of Helsinki, 18 February 2014.

IVIP research members. Datasession med exempel från servicestudien [Data session with examples from the service study]. Interaction seminar, the Department of Swedish Language and Multilingualism. Stockholm University, 31 January 2014.

S. Henricson & M. Nelson (J. Lindström, C. Norrby & C. Wide). Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Mönster i sverigesvensk och finlandssvensk interaktion inom högre utbildning [Interaction and variation in pluricentric languages – Communicative patterns in Sweden-Swedish and Finland-Swedish. Patterns in Sweden-Swedish and Finland-Swedish interaction within higher education]. Presentation of the learning study at the Higher seminar series. Stockholm University, 29 January 2014.

J. Lindström, K. Koskinen & O. Nieminen. Att presentera sitt ärende. Design och identifiering av en social handling i servicesamtal [To present one’s errand. Design and identification of a social action in service encounters]. Presentation at XIII Samtalsforskningssymposiet. Helsinki, 24 January 2014.

 

2013

C. Norrby. Interpersonella relationer i interaktion – samtal på svenska i två nationella kontexter [Interpersonal relations in interaction – conversations in Swedish in two national contexts]. FUMS lecture, Department of Nordic Languages. Uppsala University, 15 October 2013.

J. Lindström, C. Norrby & C.Wide. Interaktion och variation. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska [Interaction and variation. Communicative patterns in Sweden-Swedish and Finland-Swedish]. Presentation at the Higher seminar series in Nordic Languages. University of Helsinki, 9 October 2013.

C. Norrby, J. Lindström, J. Nilsson & C. Wide. Tilltal eller ej? Interpersonella orienteringar i läkare–patientsamtal i Sverige och Finland [Address or not? Interpersonal orientations in doctor-patient interactions in Sweden and Finland]. Presentation at the conference OFTI 31. Uppsala, 26–27 September 2013.

C. Norrby, J. Tellegård & H. Årman. Interaktion och variation i pluricentriska språk [Interaction and variation in pluricentric languages]. Research seminar presentation, Department of Swedish Language and Multilingualism. Stockholm University, 4 September 2013.

C. Norrby, C. Wide, J. Lindström & J. Nilsson. Pragmatic Variation in Pluricentric Languages. Interpersonal relationships in Finland-Swedish and Sweden-Swedish healthcare interactions. Conference paper presented at the University of East Anglia. Norwich, UK, 26 June 2013. C. Norrby, C. Wide, J. Lindström & J. Nilsson. Address practices and interpersonal relationships in Finland-Swedish and Sweden-Swedish medical consultations. Presentation at the conference Address(ing) (Pro)Nouns. Berlin, 30 May 2013.

C. Norrby. Svenskan i världen [The Swedish language worldwide]. Plenary presentation at the conference Svenskans beskrivning 33. Helsinki, 15 May 2013.

J. Lindström, C. Norrby, J. Nilsson & C. Wide. Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal och direktiv i läkare-patientsamtal i Sverige och Finland [Are there national Swedish communicative patterns? Address and directives in doctor-patient interactions in Sweden and Finland]. Presentation at the conference Svenskans beskrivning 33. Helsinki, 16 May 2013.

C. Wide. Interaction and Variation in Pluricentric Languages – Communicative Patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish. Research seminar at the School of Languages and Translation Studies (Utuling). University of Turku, 30 January 2013.

J. Lindström. Presentation of the research programme Interaction and Variation in Pluricentric Languages – Communicative Patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish. Research seminar at Nordica. University of Helsinki, 16 January 2013.

 

2012

J. Lindström. Att presentera sig på telefon. Svenska, finlandssvenska och finska konventioner [To present oneself on the phone. Swedish, Finland-Swedish and Finnish conventions]. Sällskapet för forskning i finska språket. Helsinki, 22 November 2012.

C. Norrby. Interaction and Variation in Pluricentric Languages. Communicative Patterns in Finland Swedish and Sweden Swedish. Guest lecture in 3rd year German seminar on variation and change, Freie universität. Berlin, 22 November 2012.

J. Lindström. Att presentera sig på finlandssvenska. Identifieringsrutinens syntax på telefon [To present oneself in Finland-Swedish. The syntax of the telephone indentification routine]. Presentation at the conference Svenskan i Finland 14. University of Oulu, 11–12 October 2012.

C. Wide. Språkkontakt och interaction [Language contact and interaction]. Plenary lecture at the conference Svenskan i Finland 14. University of Oulu, 11–12 October 2012.

C. Norrby. Interaction and Variation in Pluricentric Languages. Communicative Patterns in Finland Swedish and Sweden Swedish. Plenary lecture at the 45th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Stockholm University, 29 August–1 September 2012.

C. Wide, J. Lindström, J. Nilsson & C. Norrby. Interaction, Pragmatics and Variation in Pluricentric Languages. A comparative study of communicative patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish. Presentation at Sociolinguistic Symposium 19, Freie Universität. Berlin, 21–24 August 2012.

 

2011

J. Lindström (in cooperation with C. Norrby, J. Nilsson & C. Wide). Swedish in Finland – and in Sweden. Pragmatic aspects of language variation. Presentation at the conference Colloque international: Langues, identitiés & littératures de Finlande. Université de Caen Basse-Normandie, Caen, 18–19 November 2011.

C. Norrby, J. Nilsson, C. Wide & J. Lindström. Pragmatics, interaction and communication in Finland Swedish and Sweden Swedish – a comparative project. Presentation at the first International Conference on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages: Getting the Picture. Symposium in Memory of Professor Michael Clyne. Karl-Franzens Universität, Graz, 11–13 July 2011.

C. Wide, & J. Lindström. Finland Swedish as a non-dominating variety of Swedish. Presentation at the first International Conference on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages: Getting the Picture. Symposium in Memory of Professor Michael Clyne. Karl-Franzens Universität, Graz, 11–13 July 2011.